Alkeba İnşaat Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Alkeba İnşaat Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Alkeba İnşaat Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Alkeba İnşaat Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ümit Baltacı tarafından 100 bin TL'lik sermaye bedeli ile 11 Nisan'da Maltepe, Küçükyalı Mahallesi, Gökhan Sokak'ta kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Alkeba İnşaat Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ümit Baltacı tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 11 Nisan'da kuruldu. 


Alkeba İnşaat Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; Şirketin başlıca amaçları şunlardır. 1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.  Parselasyon planlarının yapımı Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara epoksi  ve poliüretan zemin kaplama uygulaması  çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. Konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek Alüminyum doğrama küpeşte, Demir doğrama çatı ferforje korkuluk işleri yapımı.  Doğalgaz tesisatlarının döşenmesi Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin alımı satımı imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak  2-Şirket konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir. a. Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti. Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını,ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak. Her  türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerle, oto ve sanayi yağları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamklar, kimyasal katalizörler, kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve yardımcı unsurlarının  üretimini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alım satım, ithalat ihracat, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.  Her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitleri, petro-kimya ürünlerin, evsel ve sınai gazların imalini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımı, satımı, ithalini, ihracını, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. b-Şirket konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri, menkul malları motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması satılması kiralanması veya kiraya verilmesi. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili resmi özel ihalelere şirket olarak veya iş ortaklıkları kurmak suretiyle girmek. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir. Bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir. İpotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. c-Konusu ile ilgili ihaleler açmak, yerli ve yabancı firmalarla ortaklık yapmak patent almak satmak kiraya vermek ve kiralamak. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta, kısa vadeli krediler, turizm kredileri, banka kredileri, akreditif ve benzeri kredilerden yararlanabilir, bu kredileri temin etmek için taahhütnameler, kredi mukaveleleri imzalayabilir, teminat verebilir, ipotek tesis edebilir. Şirket sözleşmesinde bulunan veya eklenecek olan tüm konularda devlet tarafından verilmiş ve verilecek olan her türlü teşvik ve diğer indirimlerden istifade edebilir. Şirketin amacına ulaşabilmesi için makine ve tesisler ile gayrimenkuller iktisap etmek, devir ve kiraya vermek almak, gayrimenkuller üzerinden her türlü tasarrufta bulunmak, tapu ve kadastro nezdinde ifraz ve parselasyonla ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek. Ayrıca faaliyet konuları ile ilgili olarak bilumum ruhsatnamelerin ve müsaadelerin alınması, işletilmesi her türlü marka, patent ve ihtira haklarının ve beratlarının lisans ve  imtiyazlarını ve anlaşmalarını yapmak. Şirket konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli makine ve taşıt araçlarının alımı, satımı, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla sınai ve ticari tesisler tamamen veya kısmen satın alır ve kurulmuş olanlara ortak olabilir. 


Alkeba İnşaat Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Maltepe, Küçükyalı Mahallesi, Gökhan Sokak, No:8 Daire:4

pus