Topgün Gayrimenkul İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Topgün Gayrimenkul İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Topgün Gayrimenkul İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Bağcılar'da 5 milyon TL sermaye bedeli ile Ufuk Aytop ve Merdal Ergün ortaklığında kuruldu.


Topgün Gayrimenkul İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Bağcılar'da 5 milyon TL sermaye bedeli ile Ufuk Aytop ve Merdal Ergün ortaklığında kuruldu.

Topgün Gayrimenkul İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
EMLAK - İNŞAAT a) Her türlü emlak her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler plazalar marketler depolar soğuk hava depoları villa tatil köyleri devre mülk apart otel motel kamping gibi turistik tesisler organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri mesken ev apartman işyeri arsa arazi gibi gayrimenkulleri almak satmak satın almak kiralamak kiraya vermek bahçe tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak gerektiğinde projelendirmek. b) Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.) almak satmak kiraya vermek c) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, d) Belediyeler sınırları içinde ve dışında yürürlükteki kanun ve yönetmelikler ile imar planlarına uygun olarak her türlü inşaat yapmak Lüzumlu menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir kiralayabilir kiraya verebilir ve satabilir kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir ayrıca gayrimenkullerle ilgili olarak tapu ve kadastro müdürlüklerinde cins tashihi ifraz tevhit ve yola terk işlemlerini yapabilir rehin ticari işletme rehin ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni nakdi ve şahsi hakları iktisap edebilir başkaları lehine bu hakları tesis edebilir tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir kendisi ve üçüncü kişiler için rehin ticari işletme rehin olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir. e) Her nevi mimarlık işleri, proje çizim, tasarım ve taahhüt işleri yapmak, bina inşa etmek, ettirmek, müteahhitlik hizmetleri yapmak, her türlü menkul ve gayrı menkullerin alınmasına, satılmasına, kiralanmasına aracılık etmek. f) Gerek kendi ürettiği gerekse hazır olan her nevi binaların pazarlaması, alım ve satımı ile bu hususta komisyonculuğun yapılması. g) Her türlü inşaat malzemelerinin ve nalburiye eşyasının imalatını, alımının, satımını yapmak, soğuk hava deposu açmak, almak, devretmek, yurtiçi ve yurt dışında şubeler açmak, almak , devretmek. h) Konut, ticarethane, işyerleri, sosyal tesisler, tatil köyleri, villa ve motel inşaatları yapımı ile devlet binaları sanayi, turizm, sağlık, eğitim, spor ve kültür tesisleri, arsa ve diğer gayrı menkullerinin alımı, satımı, imarı ve inşaatı açılacak olan devlet ihalelerine ve özel ihalelere girmek teklifler vermek, teklifleri reddetmek ve bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak. i) Bu sanayi dalına giren ve ilgili bulunan her nevi ham madde malzeme, makine ve aletlerin imalı, alım satımı, ithali, ihracı ve komisyonculuğunu yapmak. j) İnşaat malzemesi, elektrik malzemesi, aletleri ve aksamı, makine alet, edevat, yedek parça, takımları, yukarıdaki maddelerin ve makinelerin ithali ve imalı, dahili ve harici ticaretini yapmak. k) Konusu ile ilgili sahalarda, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari ve sınai imtiyazlar telif ve patent hakları, alametifarikalar ve sair maddi ve fikri haklar konusunda anlaşmalar yapmak, bunları satın almak satmak ve devretmek. l) Şirketin çalışma konusu çerçevesinde başkalarının taahhüt ettiği işleri yapmak veya kendi taahhüt ettiği işleri başkalarına yaptırmak için gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapmak. m) Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında ve teminatsız ödünç alabilmek hak ve alacaklarının tahsili veya terkini için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilmek veya verebilmek bunlarla ilgili olarak tapuda tescil işlemleri yapmak. n) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. o) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. p) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. TEKSTİL, a) -Her türlü ipek, orlon, pamuk, triko, hazır giyim eşyaları ile çorap ve çamaşır, bay bayan ve çocuk giyim eşyaları, her türlü hazır giyim eşyaları, her türlü iç ve dış giyim ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak. b) -Tekstil sanayiine ait her türlü hammadde yarı mamul ve mamul maddelerin, giyim sanayi ürünleri her nevi yünlü, pamuklu, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Bağlar Mah.15.Sk.No:21 İç Kapı No:51 Bağcılar