The Grup Enerji İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

The Grup Enerji İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!The Grup Enerji İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Hikmet Türkmen Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 200 bin TL'lik sermaye ile 15 Ekim'de Giyimkent Sitesi'nde kuruldu.


The Grup Enerji İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Hikmet Türkmen Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 200 bin TL'lik sermaye ile 15 Ekim'de kuruldu. 


The Grup Enerji İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması,  elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak 2-  Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 3- Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 4- Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. 5- Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. 6- Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. 7- Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini  yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir. 8- Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler, selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistorların  alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 9- Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek. 10- Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 11- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak. 12- Her Türlü Alçak Orta ve Yüksek Gerilim Hatlarının Bakım Onarım ve Projelendirilmesi Bunlara Bağlı Alt ve Üst Montajları Gerekli Ekipman Yedek Parça ve Malzemelerin Temini İthalatı İhracatını Yapmak. 13- Her Türlü Enerji Direk ve Kulelerinin Projelendirilmesi Montajı İmalatı Gerekli Ekipman Yedek Parça ve Malzemelerin Temini İthalatı İhracatını Yapmak. 14- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 15- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 16- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 17- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 18- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 19- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 20- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 21- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 22- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 23- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 24- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 25- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 26- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 27- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.


The Grup Enerji İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Esenler, Oruç Reis Mahallesi, Giyimkent Sitesi, İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:10/607.