Alrawda Construction İnşaat İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Alrawda Construction İnşaat İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Alrawda Construction İnşaat İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi, Abdo Al Rashıd tarafından 200 bin TL sermaye ile 2 Eylül'de Başakşehir, İkitelli Organizasyon Sanayi Bölgesi'nde kuruldu.


Alrawda Construction İnşaat İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi, Abdo Al Rashıd tarafından 200 bin TL sermaye ile 2 Eylül'de Başakşehir, İkitelli Organizasyon Sanayi Bölgesi'nde kuruldu.


Alrawda Construction İnşaat İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek 5-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 6-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 7-Her türlü dokuma, kaymaz tabanlı, kaplamalı, el dokusu ve makine dokusu halı imalatı yapmak ve yaptırmak. 8-Şirket her türlü malın ve hammaddelerin ithalat ve ihracatını yapabilir. 9-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.


Alrawda Construction İnşaat İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi adres: Başakşehir, İkitelli Organizasyon Sanayi Bölgesi, Tümsan 2 Sanayi Sitesi, 1C/57