Madani İnşaat İthalat İhracat ve ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Madani İnşaat İthalat İhracat ve ticaret Limited Şirketi kuruldu!Madani İnşaat İthalat İhracat ve ticaret Limited Şirketi, Tahseen Saleh Alshami, Fawaz Almadani tarafından 400 bin TL'lik sermaye ile 25 Kasım'da Başakşehir, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruldu.


Madani İnşaat İthalat İhracat ve ticaret Limited Şirketi, Tahseen Saleh Alshami, Fawaz Almadani tarafından 400 bin TL'lik sermaye ile 25 Kasım'da kuruldu. 


Madani İnşaat İthalat İhracat ve ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar,yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler,tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler,belediyeler,yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak. 9.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila,duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan, kartonpiyer, fayans, kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım,fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.Parselasyon planlarının yapımı. 13.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15.Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek,ceket, palto,etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak. 16.Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 17.Şirket her türlü malın ve hammaddelerin ithalat ve ihracatını yapabilir. 18.Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortak olabilir.Faaliyetleri için ruhsatname,izin,ihtiraberatı,lisans,know-how, imtiyaz,marka,alameti farika, bayilik,mümessillik gibi haklar ve irtibat büroları açabilir. 19.Şirket konusuyla ilgili olarak fuar sergi ve panayırlara katılabilir stantlar kurabilir.  20.Şirket konusu ile ilgili resmi ve özel sektör ihalelerine girmek,alım ve satımını yapmak.Bu ihaleleri alıp kendi veya taşeron firmalar vasıtasıyla yerine getirmek,askeri kurum veya kuruluşların açmış ve açacak oldukları ihalelere girmek,taahhütlerde bulunmak,teminatlar yatırmak,ekipmanları temin etmek,almak,tamir etmek ve bunların gerektirdiği bilcümle diğer işleri de yapmak. 21. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.


Madani İnşaat İthalat İhracat ve ticaret Limited Şirketi adres: Başakşehir, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Tümsan 2 Sanayi Sitesi, C Blok, No:57.