Alt kira nedir?

Alt kira nedir?Kiracı, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebiliyor. Buna göre alt kira nedir, işte kanun kapsamında yer alan hükümler...


Alt kira nedir?

Türk Borçlar Kanununa göre, kiracı kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşulu ile, kiraya konu olan gayrimenkulü tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebiliyor.


Aynı zamanda kiraya verenin yazılı rızası ile kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçiyor ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtuluyor. Kanun kapsamında yer alan "Alt kira" ile "Kira ilişkisinin devri" ile ilgili hükümler şu şekilde sıralanıyor;


Alt kira ve kullanım hakkının devri

MADDE 322- Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.


Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez.


Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.


III. Kira ilişkisinin devri

MADDE 323- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz.


Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur.

İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.Alt Kira Sözleşmesi Örneği!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com