Altındağ Çalışkanlar Mahallesi imar planı askıda!

Altındağ Çalışkanlar Mahallesi imar planı askıda! Altındağ Çalışkanlar Mahallesi imar planı askıda!

Ankara Altındağ İlçesi, Çalışkanlar Mahallesi 24212 ada 1 ve 2, 24504 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askıda...
Ankara Altındağ İlçesi, Çalışkanlar Mahallesi 24212 ada 1 ve 2, 24504 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 29 Ocak 2015 tarihli ve 1612 sayılı Oluru ile 644 sayılı KHK hükümleri ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca onaylanmıştı.


Onaylı imar planlarına göre hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi hükümlerince hazırlanan söz konusu imar uygulaması 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca 26 Mayıs 2015 tarihinde bakanlık tarafından onaylandı.


Altındağ İlçesi, Çalışkanlar Mahallesi imar uygulaması 23 Haziran 2015 tarihinde askıya çıkarıldı. 30 gün boyunca askıda kalacak olan imar planı 22 Temmuz 2015 tarihinde askıdan inecek.