Altınözü Kozkalesi ve Akamber Köyü'nde acele kamulaştırma!

Altınözü Kozkalesi ve Akamber Köyü'nde acele kamulaştırma!

Hatay Zeytincilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü hizmet binasının yapımı ve uygulama bahçelerinin kurulması amacıyla Altınözü ilçesine bağlı Akamber Köyü ve Kozkalesi Köyü'nde acele kamulaştırma yapılacak...BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2015/7618

Hatay İli, Altınözü İlçesinde bulunan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, Hatay Zeytincilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü hizmet binasının yapımı ve uygulama bahçelerinin kurulması amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın 6/4/2015 tarihli ve 4477 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.Kamulaştırma yapılacak parseller


Altınözü Kozkalesi ve Akamber Köyü