Ankara boğazı proje planı hazırlandı!

Ankara boğazı proje planı hazırlandı!

İmrahor Vadisi 'nde yapılması planlanan ' Ankara boğazı ' projesinin planları hazırlandı. Plana göre vadi tabanı ticaret, konut ve turizm alanı adı altında imara açılıyor.Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan 2011 yılında istanbul'daki 'çılgın kanal projesi'nin bir benzerinin Ankara'ya yapılacağını açıklamıştı. 2014 yılında  Ankara  Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmrahor Vadisi'nden Mogan Gölü'ne kadar uzanan geniş alanda yapılacak 'kanal' projesini göstermişti. '2023 Başkent Ankara Nazım îmar Plam'nda 'ağaçlandırılacak alan', 'özel proje alanı' ve 'özel proje bölgesi' olarak gösterilen İmrahor Vadisi için yeni bir 1/5 bin ölçekli nazım imar planı hazırlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 16 Ocak 2015 tarihinde kabul edilen ve 5 Şubat 2015 tarihinde askıya çıkan 1/5 bin ölçekli nazım imar planı, İmrahor Vadisi'nde bulunan 650 hektarlık alanı kapsıyor. Plan notlarına göre İmrahor Deresrnin çevresi park ve yeşil alan ilan edilirken, İmrahor Vadisi'niıı tabanında bulunan alan ticaret, konut ve turizm alanı olarak imara açılıyor. Vadi Tabanında konut inşa edilebilecek, parsel bazında turizm tesisi kurulabilecek. İmrahor Vadisi'ni imara açan plana dava açacaklarını belirten TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, planla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "bu çılgınca projenin İmrahor Vadisi'nde gerçekleşmesi sadece bir vadiyi yok etmekle kalmayacak, bütünüyle Ankara kentinin doğal yapısını ve bütünlüğünü bozacaktır. Çünkü İmrahor Vadisi mevcut Ankara Adliyesi altından ilerleyerek Ankara Çayı'na kavuşan, Eyrnir ve Mogan göllerini içine alarak Tuz Gölü'ne kadar uzanan bir vadiler sisteminin önemli bir parçasıdır. Ankara kent merkezine kadar ulaşan bir hava koridoru kesilerek Ankara'nın hava kirliliği sorunu içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. 


Yurt Gazetesi