Ankara Çankaya'da icradan 7 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Çankaya'da icradan 7 milyon TL'ye satılık arsa! Ankara Çankaya'da icradan 7 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara 22. İcra Müdürlüğü Ankara Çankaya'da yer alan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 7 milyon 63 bin TL olarak belirlendi.Ankara 22. İcra Müdürlüğü  Ankara  Çankaya'da yer alan arsayı 7 milyon 63 bin TL'ye ihale edecek.


T. C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NA İZAFETEN ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


1 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Ankara ili, Çankaya ilçesi, Yıldızevler Mahallesi, Şehit Mustafa Doğan Caddesi ile 745. Sokak Köşesinde bulunan kain tapunun 28376 Ada, 1 parselde kayıtlı 4.036,00 metrekare yüzölçümünde imar parseli olup üzerinde herhangi bir yapı ya da muhdesatı bulunmayan boş arsa vasıflı taşınmazın çevresinde çok katlı yeni yapılaşmalar mevcuttur. Taşınmaz tüm belediye altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz bu haliyle his­sedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi amacıyla açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.


YÜZÖLÇÜMÜ: 4.036,00 metrekare 

ARSA PAYI: Tamamı


İMAR DURUMU: Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09/11/2012 tarih ve 28336 sayılı yazıları ile yapı yak­laşma mesafelerinin yollardan ve komşu parselden 10 m, E (Emsal) = 1,00, H.Max = Serbest olmak üzere ticaret alanı olarak belirlendiği bildirilmiştir.


KIYMETİ: 7.063.000,00 TL 

KDV ORANI: Yüzde 18

KAYDINDAKİ ŞERHLER: Tapu kaydındaki gibidir.

1.  Satış Günü: 28/02/2017 günü 09:30 -09:40 arası

2.  Satış Günü: 31/03/2017 günü 09:30 - 09:40 arası

SATIŞ YERİ: Ankara Adliyesi 2 No’lu Mezat Salonu - Ankara


SATIS ŞARTLARI:


1-  İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis. uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar­tırmada tahmin edilen değerin yüzde 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda bi­rinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış ta­lebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu ver­meleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geç­memek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık harcı, taşınmazın aynından do­ğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üze­rindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bı­rakılacaktır.


4-  Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temer­rüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını ka­bul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/234 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.