Ankara Güzelkent Mahallesi parselasyon planı onaylandı!

Ankara Güzelkent Mahallesi parselasyon planı onaylandı! Ankara Güzelkent Mahallesi parselasyon planı onaylandı!

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü, Ankara Güzelkent Mahallesi parselasyon planını onayladıEtimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nden:

85248 Nolu Parselasyon Planı, Etimesgut Belediye Encümeninin 19.02.2013 tarih ve 124  Ankara  Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.03.2013 tarih ve 702 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır. 01.04.2013 Tarihinde 3194 sayılı imar kanunun 19. maddesi gereğince 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

85248 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Güzelkent Mahallesi: 18459 ada 1 nolu parsel, yol ve yeşil alan.

İlgililere ilanen duyurulur.