02 / 07 / 2022

Ankara İnşaat'a 1 yıllık kesin mühlet verildi!

Ankara İnşaat'a 1 yıllık kesin mühlet verildi!

Konkordato talep eden Ankara İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi hakkında yeni bir karar alındı...1981'de Ankara'da kurulan  Ankara  İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, pek çok fabrika inşaatı, baraj-gölet-sulama kanalı, bina üstyapısı-konut inşaatları, liman dolguları ve karayolu gibi projeleri anahtar teslim şeklinde hayata geçirdi.

İnşaat, madencilik, asfalt üretimi, hayvancılık ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Ankara İnşaat, 2019'da mali sıkıntılar sebebiyle konkordato talep etmişti. Şirket hakkında yeni bir arar alındı. 

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ankara İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi hakkında mahkemenin 24 Aralık 2020 tarih 2020/452 Esas sayılı kararı ile 7101 sayılı Kanunun 289. madde 1. fıkra hükmüne göre davacının isteminin kabulü ile 29 Aralık 2020 tarihinden itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine karar verdi.  

Ankara İnşaat a 1 yıllık kesin mühlet verildi!

İlan metni:

T.C. ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/452

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 48029 ticaret sicil numarasında kayıtlı Ankara İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi hakkında Mahkememizin 24/12/2020 tarih 2020/452 Esas sayılı kararı ile 7101 sayılı Kanunun 289. madde 1. fıkra hükmüne göre davacının isteminin kabulü ile 29/12/2020 tarihinden itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine,

Aynı kanunun 297. maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazası tedbir kararlarına hükmedilmiş,7101 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287. madde 3. fıkrası gereğince daha önce atanan Ümit Erkan Durna ve Akın Akbulut'un görevinin Konkordato kesin komiseri olarak devamına, Kesin Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalı'nda derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve hususlar ile birlikte, aynı Kanun 288. madde 3. fıkrası gereğince Alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.