İKA Teknik Yapı'ya 1 yıl kesin mühlet verildi!

İKA Teknik Yapı'ya 1 yıl kesin mühlet verildi! İKA Teknik Yapı'ya 1 yıl kesin mühlet verildi!

Konkordato talep eden İKA Teknik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 1 yıllık kesin süre verildi...İnşaat sektöründe 13 yıllık tecrübeye sahip olan İKA Teknik Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konkordato telebinde bulunmuştu.

Sinan İGİT tarafından kurulan şirket, faaliyetlerini 2011 yılından itibaren kurumsal anlamda devam ediyor. İKA Teknik Yapı bu doğrultuda pek çok projeye imza attı.

İKA Teknik Yapı tarafından hasımsız olarak açılan ve T.C.Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmekte olan konkordatonun tasdiki davası nedeniyle; şirket hakkında 30 Kasım 2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmesine karar verilmiş şirkete 3 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atanmıştı. 

İKA Teknik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında  1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmesine, davacının İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Bugüne kadar bir çok projeye imza atan İKA Teknik Yapı  Kiptaş  Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm, Luxera Meydan ve Luxera Yenibosna Projesi'ne devam ediyor.

İKA Teknik Yapı'nın devam eden projeleri;
1.    Kiptaş Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm Projesi
2.    Luxera Meydan Projesi
3.    Luxera Yenibosna Projesi

İKA Teknik Yapı'nın tamamlanan projeleri;
1.    Vadi İstanbul Bulvar
2.    Yedi Mavi
3.    Alibeyköy Haliç Rezidans
4.    Vadi İstanbul Park
5.    Vaditepe Başahşehir Konutları
6.    Şişli Üniversitesi Maslak Kampüsü
7.    İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam-Hatip Lisesi
8.    Çuhadaroğlu Holding Fabrika Ve Yönetim Binası
9.    Güneşli İstek Konutları
10.    Kiptaş Tepecik Konutları

İlan metni:
T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/1145 Esas

26/04/2019
Konu : Kesin mühlet kararının bildirilmesi
İLAN
Davacı , İKA TEKNİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin HASIMSIZ olarak mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik iik'nın 289. maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 788629/0 sicil numarasında kayıtlı İKA TEKNİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 01/05/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET VERİLMESİNE, davacının İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)30/11/2018 tarihli tensip ara kararları ile verilen tedbirlerin kesin mühlet süresi içerisinde davacı şirket/şahıs yönünden aynen devamına,
c)Komiser heyetinde görevlendirilen mali müşavir Bülent Üngüt, hukukçu Dr. Murat Oruç, yeminli mali müşavir İbrahim Hak'ın görevlerinin kesin mühlet süresi içerisinde komiser olarak devamına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ:
1) DR. MURAT ORUÇ
T.CNo: 16219748794
Adresi: Piripaşa Mah.Şaban Deresi Sokak No:20/4
Beyoğlu/İSTANBUL
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ :
2) BÜLENT ÜNGÜT
T.CNo:29891205400
Adresi:Pınartepe Mah. Orhangazi Cad. No:2A/8 No:8
Büyükçekmece / İSTANBUL
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ :
3)İBRAHİM HAK
T.CNo: 67168088004
Yerleşim yeri adresi:19 Mayıs Cad. Dumlupınar Sokak A-1 Blok
No:19/7 Ataköy 5.Kısım Bakırköy/İSTANBUL

İKA Teknik Yapı konkordato talep etti!