Ankara Orman Çiftliği Mahallesi imar planı askıya çıktı!

Ankara Orman Çiftliği Mahallesi imar planı askıya çıktı! Ankara Orman Çiftliği Mahallesi imar planı askıya çıktı!

Ankara Orman Çiftliği Mahallesi'ndeki mülkiyeti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ait 8523 ada 10 parselin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uyulama İmar Planı askıya alındı.


Yayınlanan ilan:


İLAN 


ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


 

İlimiz, Yenimahalle İlçesi, Atatürk Orman Çiftliği Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne ait 8523 ada 10 parselin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uyulama İmar Planı değişikliği teklifi 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca 07.08.2014 gün ve 12793 sayılı Makam Oluru ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca re’sen onaylanmıştır.


 Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 27.08.2014-25.09.2014 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.


 

B. MERİÇ AŞI                                                                                 N.HAFÇI


Şehir Plancısı                                                                               Şube Müdürü V.