Ankara Pursaklar'da yeni imar planı değişikliği!

Ankara Pursaklar'da yeni imar planı değişikliği! Ankara Pursaklar'da yeni imar planı değişikliği!

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Ankara Pursaklar İlçesi 95557/1, 95563/1, 95575/4 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 30 gün süreyle askıya çıktı.

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi 95557/1, 95563/1, 95575/4 nolu ada/parselleri ve mahkeme kararı ile iptal edilen parselasyon planı kapsamında kalan, yeni onaylı imar planı ile herhangi bir değişiklik yapılmayan ve yürürlüklerinin devamı sağlanacak olan  nolu ada/parsellerin kapsayan parselasyon planı 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıktı. 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Encümeninin 18.05.2017 gün 2017/166 sayılı kararı ve 22.06.2017 gün 2017/211 sayılı ek kararı ile uygun görülen,  Ankara  Büyükşehir Belediye Encümeninin 27.07.2017 gün 1651 sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi 95557/1, 95563/1, 95575/4 nolu ada/parselleri ve mahkeme kararı ile iptal edilen parselasyon planı kapsamında kalan, yeni onaylı imar planı ile herhangi bir değişiklik yapılmayan ve yürürlüklerinin devamı sağlanacak olan 95555/4, 95555/5, 95555/6, 95561/8, 95571/5, 95571/6, 95571/7, 95571/8, 95575/3, 95746/1, 95746/2, 95746/3, 95746/4, 95746/5, 95746/6, 95746/7, 95746/8, 95746/9, 95747/1, 95747/2, 95747/3 nolu ada/parsellerin kapsayan parselasyon planı 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.


İlgililere ilanen duyurulur.