Ankara Pursaklar 'da uygulama imar planı değişikliği yapılacak!

Ankara Pursaklar 'da uygulama imar planı değişikliği yapılacak!

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ankara Pursaklar 'daki , 95076 ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini askıya çıkardı...
Ankara Pursaklar 'daki uygulama imar planı değişikliği için tıklayın