Ankara'da imar yönetmeliği değişti!

Ankara'da imar yönetmeliği değişti! Ankara'da imar yönetmeliği değişti!

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre yeniden hazırlanarak yürürlüğe girdi..


Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında  Ankara  Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yeni yönetmelik, 3 Temmuz 2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlandı.

1+0 konutlar yasaklandı

Geçtiğimiz sene Temmuz ayında yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri kapsamında 1+0 konutlar yasaklanmıştı. Eski Ankara İmar Yönetmeliği'nde "Her bağımsız konutta en az (1) oturma odası, (1) mutfak veya mutfak nişi, (1) yıkanma yeri ve yıkanma yeri ile birlikte de düzenlenebilecek (1) helâ bulunması zorunludur." hükmü yer alıyordu. Bu hüküm yeni yönetmeliğe uyarlanarak, maddeye "1 yatak odası" da eklendi.

Ayrıca, "3 veya daha az odalı konutlarda banyo/yıkanma yeri ile tuvalet aynı yerde düzenlenebilir. Oturma ve yemek kısmı gibi birleşik kullanma imkânı sağlayan mahaller 1 oda kabul edilir." hükümlerine de yer verildi.

Yönetmelikte konutlarda dar kenar ölçüsü en az 9.25 metreden 10,7 metreye yükseldi. Ayrıca minimum konut metrekaresi de 29,4 metrekare olarak belirlendi.

Estetiğin sınırları genişletildi

Yönetmelik ile idareler; imar planlarında açıklanmamış ve bu Yönetmelikte yer almamış hususlarda ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdire, ayrıca uygun gördüğü yerlerde meclis kararı alarak yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması, yöresel malzeme kullanılması ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkili oldu.

Bu kapsamda, eğitim, sağlık, dini tesis, sanayi yapıları, imalathane, katlı otopark, sinema, tiyatro ve konferans salonları, kongre merkezi, alışveriş merkezleri, spor salonları, tarım ve hayvancılık amaçlı tesisler gibi özellik arz eden binaların yükseklikleri, binanın özelliği ile en az bahçe mesafeleri şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle mimari estetik komisyonunca belirlenecek.

Elektronik haberleşme istasyonlarının kurulabilmesi için, elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak yer seçim belgesinin düzenlenmiş olması, yatayda ve düşeyde gerekli ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması, koruyucu tedbirler alınması, tasarımının kent ve yapı estetiği ile uyumlu olması zorunlu olacak.

Belediyelerin yetkisi

Belediyeler kendi sorumluluk alanlarında yapıların estetiği ile ilgili kurallar getirmeye; mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe şeklini boya ve kaplamaları ile çatısının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkili oldu.

Belediye encümen kararı ile yapılan tebligata rağmen mal sahipleri tarafından yerine getirilmeyen eskimiş cephe, malzeme, boya ve kaplamasının yenilenmesi iş ve işlemleri, belediye tarafından yerine getirilecek. Yapılan işlerin masrafı yüzde 20 fazlasıyla mal sahibinden tahsil edilecek.

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 2018!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com