Ankara'da satış memurluğundan 1 milyon 779 bin 905 TL'ye satılık arsa ve tarla!

Ankara'da satış memurluğundan 1 milyon 779 bin 905 TL'ye satılık arsa ve tarla! Ankara'da satış memurluğundan 1 milyon 779 bin 905 TL'ye satılık arsa ve tarla!

Ankara İli Sincan İlçesi'nde yer alan arsa, tarla bağ ve bahçe niteliğindeki taşınmazlar Ankara Batı1.Satış Memurluğu tarafından 17 Eylül 2014 tarihinde saat 09:30 ile 09:45 arasında ihaleye çıkıyor..Ankara Batı 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu  Ankara  İli Sincan ilçesinde yer alan arsayı, tarlayı, bahçeyi ve bağı 1 milyon 779 bin 905 TL bedelle satıyor.

İhaleye çıkan taşınmazlar farklılık göstereek, arsa, tarla, bahçe ve bağ niteliği taşıyor. Açık arttırma usulüyle yapılacak olan ihalede yer alan tarlalar Bucuk Köyü'nde bulunuyor. Tarla niteliğindeki taşınmazlardan bazılarında erozyon sorunu bulunmkatadır.

Diğer satışa çıkan bağ ise Ahlattarla Mevkii'nde bulunuyor. Bağ, yüzdev 10-15 meylinde olup, toprak bünyesi orta ağıt ve erozyon sorunu olan 5.sınıf kuru tarım arazisi sınıfına giriyor. Tarlaların satışı 17 Eylül 2014 günü saat 09:30 ile 09:35 arasında yapılacak.


Mustafa Kemal Mahalleisnde yer alan arsa niteliğindeki taşınmaz,ın üzerinde hiçbir yapı bulunmamakla birlikte, yanında Toki konutları yer alıyor. Belediye hizmetlerinden kısmen yararlanan arsanın topoğrafik yapısı düz vaziyettedir.


Bucuk Köyü'nde yer alan 3596 parselde kayıtlı 40 metrekare yüzölçümüne sahip olan ağıl niteliğindeki taşınmazın üzerinde hiçbir yapı bulunmuyor.


Yenikent Mahallesinde yer alan tapuda bahçe olarak kayıtlı olan taşınmazın üzerinde çeşitli türlerde ağaçlar bulunmaktadır. oprak bünyesi orta ağır ve erozyon sorunu olmayan bahçenin yüzde 0-2 meyil derecesi bulunuyor.


İhale İlanı


T.C ANKARA BATI 1 SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri


TAŞINMAZIN


Özellikleri: Ankara İli Sincan İlçesinde yer alan arsa, tarla, bahçe ve bağ niteliğindeki taşınmazların tamamı 1 milyon 779 bin 905 TL bedelle satılacaktır.Kıymeti: 1.779.905


KDV Oranı: %18


1.Satış Günü: 17/09/2014 günü 09:30 ile 09:35 arasında


2.Satış Günü 14/10/2014 günü saat 09:30 ile 09:35 arasında


Satış Yeri: Ankara Batı Adliye Sarayı Mezat Salonu


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar SATIŞ MEMURLUĞUMUZA HİTAPLI KESİN VE SÜRESİZ banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi %0 5,69, KDV % 18, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/7  Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09/07/2014


(İİK m. 126)


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


İlanın tam metni için tıklayın 


İlanın tam metni için tıklayın 


İlanın tam metni için tıklayın


İlanın tam metni için tıklayın


İlanın tam metni için tıklayın


İlanın tam metni için tıklayın