13 / 08 / 2022

Ant Yapı iş sağlığı ve güvenliğine önem veriyor!

Ant Yapı iş sağlığı ve güvenliğine önem veriyor!

Ant Yapı, bünyesindeki antiye, otel, merkez birimlerinde sürdürdüğü iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini EQ Dergisi'ne anlattı... ANT YAPI olarak, bünyemizdeki tüm lokasyonlarda, şantiye, otel, merkez birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini dikkatle sürdürmekteyiz.

 

İnsana verilen değerin iş performansını doğrudan etkilediğini biliyor ve bu doğrultuda sürekli gelişme amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını da sürekli geliştiriyoruz. Teknolojik gelişmelerle paralel imalat yöntemlerimizi değiştiriyor ve daha güvenli çalışma ortamları temin edilmesini amaçlıyoruz.

 

Türkiye’de ve hizmet verdiğimiz diğer ülkelerde yasal mevzuata uyumun sağlanması amacıyla mevzuat değişikliklerini takip ederek iyileştirmeler yapıyoruz. Özellikle Türkiye’de 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ulusal düzeyde iş sağlığı ve güvenliği politikasının eskiye nazaran son derece önemsenmeye başladığını görüyoruz. Ant Yapı olarak biz de bu süreçte değişimin her zaman ilerisinde olmayı, sektörde öncü ve örnek olmayı hedefledik.

 

Denetleme ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla birimlerimizde yetki sınıfına uygun A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli görevlendiriyoruz. Türkiye dışındaki lokasyonlarda, bulunulan ülkenin mevzuatına uygun görevlendirmeler yapıyoruz.

 

Mesleki yetkinliğin yasal zorunluluk olması dışında imalat kalitemiz üzerindeki olumlu etkilerini görüyoruz. Bu nedenle Türkiye’de 2015 yılının Mayıs ayında yürürlüğe giren mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu kapsamında, projelerimizde eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesine olanak sağlıyoruz.

 

Yasal mercilerin periyodik olarak işyerlerimizde yaptığı denetimlerle çalışma ortamlarının ve faaliyetlerin uygunluğu konusunda denetleniyoruz. Denetimlere her zaman olumlu yaklaşarak tespit edilen bulguları sistem iyileştirmesi adına etkin bir şekilde uyguluyoruz. Denetimler sırasında zorunlu olmayan ama tavsiye niteliğinde olan istekleri de gündeme alarak gerçekleştiriyoruz.

 

Sağlık ve güvenliğin projelerimiz dışında da bir yaşam biçimi olması için gayret sarf ediyoruz. İş güvenliği bilincinin gelişmesinde ittiğimiz her adımın olumlu sonuçlarını projelerimizde ve sektörde olumlu bildirimlerle görebilmek bize mutluluk veriyor.