Antakya'da icradan 4 milyon TL'ye 2 dükkan!

Antakya'da icradan 4 milyon TL'ye 2 dükkan!

Hatay Antakya'da Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu parselde bulunan 2 dükkan, Hatay İcra Dairesi tarafından 15 Mayıs 2015 günü saat 14:30 ile 15:10 arası ihale ediliyor.


Hatay Antakya'da Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu parselde bulunan 2 dükkan, Hatay İcra Dairesi tarafından 4 milyon TL'ye satışa çıkarılıyor. Taşınmazların ihalesi açık artırma usulüyle Hatay Adalet Sarayı 1. Kat Mezat Salonu ANTAKYA adresinde yapılacaktır.1 No'lu Taşınmazın Özellikleri:  Hatay İli, Antakya İlçesi, 1. Mıntıka/Cumhuriyet Mahallesi 2078

Ada 1 Parsel Numarada, B Blok Zemin kat 6 Numaralı Dükkan-Depo Bağımsız Bölümdür. 25/12/2014 tarihli bilirkişi raporuna göre: Parsel Antakya ilçesinin merkezi yeri olan köprü başında, Büyükşehir Belediyesinin olduğu parseldir. Ticari ve Mesken Bölgesindedir. Parsel üzerinde A, B, C bloklarından oluşan 3 adet bina mevcuttur. Büyükşehir Belediyesi parselin güneyindeki A bloktadır. C Blok ise parselin kuzeyindedir. B Blok Zemin katta 6 nolu dükkan binanın kuzey-doğu köşesinden 2. dükkan konumundadır. Atatürk Köprüsüne cephelidir. Bina 15 yaşlarındadır. Dükkan 15,00x7,50=112,50m2 alanında tek bölme halinde olup 7 nolu dükkan ile birleştirilmiş vaziyettedir. Altında 80,00m2 alanında 2 oda ve tuvaletten oluşan depo kısmıda bulunmaktadır. Yerleri seramik kaplı tavanı asma tavan ve cam camekanlıdır. Elektrik ve suyu mevcuttur.


Adresi: Atatürk Köprüsü Yanındaki Büyükşehir Belediyesinin Olduğu Parsel Antakya adreslidir.


Yüzölçümü: Parselin tamamı 2.573,31 m2 dir.


Arsa payı: 110/8410


İmar Durumu: Parsel koruma amaçlı imar planında resmi kurum alanına rastlamakta olup 15/04/1996 tarih ve 11327 sayılı yapı ruhsatı vardır.


Kıymeti:   1.750.000,00 TL


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir


1. Satış Günü: 15/05/2015 günü 14:30  - 14:40arası


2.Satış Günü: 15/06/2015 günü   14:30  - 14:40 arası


Satış Yeri:  Hatay Adalet Sarayı 1. KatMezat Salonu ANTAKYA


2. No'lu Taşınmazın Özellikleri:  Hatay ili, Antakya İlçesi, 1. Mıntıka/Cumhuriyet Mahallesi 2078

Ada, 1 Parsel Numarada, B Blok Zemin kat 7 Numaralı Dükkan Bağımsız Bölümdür. 25/12/2014 tarihli bilirkişi raporuna göre: Parsel antakya ilçesinin merkezi olan köprü başında, Büyükşehir Belediyesinin olduğu parseldir. Ticari ve mesken bölgesindedir. Özerinde A, B, C bloklarından 3 adet bina mevcuttur. Büyükşehir Belediyesi parselin güneyindeki A Bloktadır. C blok ise parselin kuzeyindedir. 7 numaralı dükkan binanın kuzey kuzey-doğu kösesindedir. Atatürk Köprüsüne ve PTT ye cephelidir. Bina 15 yaşlarındadır. Dükkan 15,00x7,00= 105,00m2 alanında tek bölme halinde olup 6 numaralı dükkan ile birleştirilmiş vaziyettedir. Yerleri seramik kaplı tavanı asma tavan ve cam camekanlıdır. Elektrik ve suyu mevcuttur.


Adresi: Atatürk Köprüsü Yanındaki Büyükşehir Belediyesinin Olduğu Parsel

Parselin tamamı  80/8410 Antakya adreslidir. Yüzölçümü: 2.673,31 m2 


İmar Durumu: Parsel koruma amaçlı imar planında resmi kurum alanına rastlamakta olup 15/04/1996 tarih ve 11327 sayılı yapı ruhsatı vardır.


Kıymeti:2.250.000,00 TL


KDV Oranı :%18


Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir


1. Satış Günü: 15/05/2015 günü 15:00 -15:10 arası


2. Satış Günü: 15/06/2015 günü 15:00 -15:10 arası


Satış Yeri: Hatay Adalet Sarayı 1. Kat Mezat Salonu ANTAKYA
Satış şartları


1-ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış'peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı île teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/89740 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 17/03/2015