14 / 08 / 2022

Antakya'da 6.4 milyon TL'ye icradan satılık natamam bina!

Antakya'da 6.4 milyon TL'ye icradan satılık natamam bina!

Hatay İcra Dairesi Müdürlüğü, Hatay ili, Antakya ilçesi, Güzel Burç Mahallesi, 3119 ada 12 parselde yer alan natamam binayı 6 milyon 364 bin 140 TL'ye icradan satıyor...Hatay İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Hatay ili, Antakya ilçesi, Güzel Burç Mahallesi, 3119 ada 12 parselde yer alan natamam bina 6 milyon 364 bin 140 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 5 Mayıs 2020 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. HATAY İCRA DAİRESİ
2017/1468 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Hatay İli, Antakya İlçesi, Güzel Burç Mahallesi, Ard Karaşibli Mevkii, 3119 Ada, 12 Parselde kayıtlı, 2.204,62m² Yüzölçümlü, Tam Hisseli ' Arsa' Nitelikli Taşınmaz Satışa Konu Edilecektir.
3119 Ada 12 Parselin Özellikleri : Geometrik olarak yamuk, topoğrafik olarak düz bir yapıya sahiptir. Parsel üzerinde bulunan yapıda dış cephe alüminyum doğramalı cam cephe, giriş kapısı alüminyum doğramalı cam kapıdır. Bodrum kat, zemin kat ve asma katta zeminler seramik ve parke kaplamalı, tavanlar asma tavan, merpener mermer kaplamalı, duvarlar sıva üzeri boyalıdır. 1.Kat natamam durumdadır. Bina girişi, doğu yönden ve zemin kattan sağlanmaktadır.
Değerleme konusu taşınmaz, Hatay İli, Antakya İlçesi, Güzelburç Mahallesi, 3119 Ada, 12 Parsel, ve "Arsa" vasıflıdır. Taşınmaza ulaşım Antakya-İskenderun karayolunda İskenderun istikametinde ilerlerken çevreyolu kesişimin de solda taşınmaza (3119 Ada, 12 Parsel) ulaşılır. Taşınmaz Hatay Devlet Hastanesine 4 km kuş uçuşu mesafede, Adliyeye 6 kim mesafededir. Yakın çevresi genelde sanayi karakterli işyerleri, akaryakıt istasyonu, boş arsa ve tarlalar bulunmaktadır. Toplu ve özel ulaşım araçları ile ulaşımı sağlanabilir.
Ana taşınmaz 2.204,52m² alanlı olan, 3119 Ada, 12 Parsel üzerinde, B.A.K yapı tarzında, bodrum kat+zemin kat+asma+1.kattan oluşan bir yapı mevcuttur. Antakya belediyesi imar ve şehircilik müdürlüğünün 12.10.2017 tarih ve 7249 sayılı yazısı ve eklerine göre; konu parsel üzerindeki yapının 03.07.1998 tarihli yapı ruhsatının olduğu belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu dava dosyasında 06.12.2011 tarih ve 28/2011 nolu yapı ruhsatının da mevcut olduğu ve bu ruhsatın 5/B yapı sınıfında 10 katlı, 21.535,00 m² inşaat alanı için verildiği görülmüştür. Ancak Antakya belediyesi İmar Teftiş komisyonun düzenlediği raporda yapılan plan değişiklikleri ve yapı ruhsatının yönetmeliklere aykırı olduğunun tespit edildiği belirtilmiştir. Parsel üzerinde bulunan yapının, bodrum katı araç servis alanı olarak kullanılmış olup 750m2 alanlıdır. Zemin kat 750m2 alanlı, asma kat 370m2 alanlı, ve 1. Kat inşası tamamlanmamış olup 790 m2 alanlıdır. Toplam inşaat alanı 2660 m2'dir.
Adres Bilgileri:Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi E-5 karayolu caddesi Bina No:169-A Antakya - HATAY
İmar Durumu : Antakya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.10.2017 tarih ve 7249 sayılı yazısında yaptığımız incelemede, Güzelburç belediyesinin 05.03.2010 tarih ve 12 sayılı belediye meclis kararı ile yapılan plan değişikliğinde TAKS-KAKS belirtilmeksizin Hmax:34,80 m, 10 kat, Turizm Tesis Alanı olarak planlandığı; ancak Antakya belediyesinin İmar Hukuk Teftiş Komisyonu raporunda yapılan plan değişikliğinin bu haliyle uygulama imkanının olmadığı tespit edilmiş, Söz konusu parselin malikleri tarafından hazırlanacak imar planı değişikliğinin belediye meclisinde yeniden değerlendirilip karara bağlanmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Bu nedenle söz konusu parselin imar durumu ile ilgili bilgi verilemediği belirtilmiştir.
Kıymeti : 6.364.140,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 05/05/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 02/06/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Hatay Adalet Sarayı, Akasya Mah. Çevreyolu Cad. No:32 ANTAKYA / HATAY
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1468 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.