Çankırı'da 6.7 milyon TL'ye icradan satılık showroom!

Çankırı'da 6.7 milyon TL'ye icradan satılık showroom!

Çankırı İcra Dairesi Müdürlüğü, Çankırı ili, Merkez ilçesi, Abdülhalik Mahallesi, 1032 ada, 2 parselde yer alan showroom 6 milyon 750 bin TL'ye icradan satılıyor...
Çankırı İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Çankırı ili, Merkez ilçesi, Abdülhalik Mahallesi, 1032 ada, 2 parselde yer alan 4 bin 137 metrekarelik showroom 6 milyon 750 bin TL'ye icradan satılıyor. İcra ihalesi 26 Mart 2020 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C.ÇANKIRI İCRA DAİRESİ
2019/2783 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Çankırı İl, Merkez İlçe, 1032 Ada, 2 Parsel, ABDÜLHALİK Mahalle/Köy, Çankırı ili, Merkez ilçesi, Abdülhalik Mahallesi 1032 ada 2 Parsele ait Çankırı Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan onaylı mimari proje üzerinden yapılan incelemeler sonucunda; Mimari projesine göre; Zemin + 1 Normal kat olmak üzere 2 katlı ön germeli prefabrik taşıyıcı yapı tarzında inşa edilmiş bir yapıdır. Zemin kat 2.226,60 m2 (Servis Alanı:1.181.13 m2, Showroom:1.045,47m2) 1.kat 1.159,03 m2 olmak üzere toplamda 3.385,63 m2 inşaat alanına sahiptir. Mimari projesine göre zemin katta; showroom girişi, dacia 2.el satış alanı, bekleme salonu, servis girişi, mekanik atölye, karoseri atölye, boya atölyesi, boya fırını, yedek parça, takım bakım odası, elektrik odası, atölye şefi odası, özel alet odası, servis müdürü odası, 1.katta müdür odası, Renault-Dacia satış alanı, bilgi işlem odası, satış memuru odası, sigorta, muhasebe, hacimlerinden oluşmaktadır. Showroom satış alanı ön germeli prefabrik kolon taşıyıcılı, showroom dış cephesi alikobant giydirmeli, çatısı sandviç panel kaplamadır. Showroom arkasında yer alan servis ise, çelik kontrüksiyon taşıyıcı sisteme sahip olup, çatısı sandviç panel kaplamadır. Mimari Projesine göre; Zemin +1 Normal Kat olmak üzere 2 katlı ön germeli prefabrik taşıyıcı yapı tarzında inşa edilmiş bir yapıdır. Konu taşınmaza ait Çankırı Belediyesince onaylı 28.12.2010 tarih 51 numaralı Yapı Kullanma İzin Belgesinin bulunduğu tespit edilmiştir.Çankırı ili Merkez ilçesi Abdülhalik Mahallesi 1032 ada 2 parselin tapu kayıtlarında 4.137,57m2 alana sahip İki Katlı Betonarme Servis Hizmetleri İçin Kullanılan Bina ve Arsası vasıflıdır. Satışa konu 1032 ada 2 nolu parselin bitişiğinde bulunan 1032 ada 3 nolu parseldeki akaryakıt istasyonuna ait 1 metre çapındaki akaryakıt tanklarından 5 tanesinin tamamı 1032 ada 2 nolu parsel içerisinde kalmaktadır. Diğer 5 taneside1032 ada 2 nolu parsel içerisinde kısmen kalmaktadır. Çankırı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgilere göre konusu taşınmazın bulunduğu parsel 02.04.2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çankırı Revizyon Uygulama İmar Planına göre; Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanı lejantlı olup, E=0.50, Hmax=6.50 imar izinlidir.
Yüzölçümü : 4.137,57 m2
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Çankırı Revizyon Uygulama İmar Planına göre; Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanı lejantlı olup, E=0.50, Hmax=6.50 imar izinlidir.
Kıymeti : 6.750.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 26/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 20/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Zemin Kat MERKEZ / ÇANKIRI
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İcra ve İflas Kanunu’nun 112. maddesine göre, tayin edilen satış gününün resmi tatile rastlaması hâlinde, aynı Kanunun 19 ve 126. maddeleri uyarınca resmi tatil gününü takip eden ilk iş gününde satış işlemi yapılacağı, 7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2783 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.