Antalya Defterdarlığı üniversite arsası satacak

Antalya Defterdarlığı üniversite arsası satacak

Antalya Defterdarlığı, ileride üniversite kurulacak Hazine'ye ait arsa için ön izin ihalesi yapacak.


Antalya defterdarlığı Çıplaklı Beldesinde bulunan hazineye ait 341 bin 909 metrekare taşınmazda, üniversite kurmak amacıyla ön izin ihalesi yapılacak. Tahmini bedeli 225 bin YTL olan ve pazarlık usulü yapılacak ihale 31 Temmuz Perşembe Günü gerçekleştirilecek.

Ön izin süresi içinde gerekli işlemlerin yapılması halinde taşınmaz üzerinde, aynı amaçla irtifak hakkı tesis edilecek.

Antalya Defterdarı Hidayet Mat, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın
yüzölçümünün yaklaşık dörtte birinin tapuda Hazine adına tescilli
olduğunu, buna devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan parsellerin
de eklenmesi halinde Antalya'nın yüzölçümünün yaklaşık yüzde 55'inin
Hazine taşınmazı olarak görüldüğünü bildirdi.

Mat, Defterdarlık tarafından Hazine'nin özel mülkiyetinde ve devletin
hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların atıl vaziyette
bulunanlarını ülke ekonomisine kazandırmak için kiralama, ön izin,
kullanma izni, irtifak hakkı tesisi, ağaçlandırma, tarımsal amaçlı
kiralamalar, yatırımcılara taşınmaz tahsisi, gerçek ve özel hukuk tüzel
kişilerine taşınmaz satışı, kat karşılığı inşaat yapımı gibi geniş bir
yelpazede değerlendirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Hidayet Mat, bu sayede, başta istihdamın artırılması olmak üzere,
gecekondulaşmanın önlenmesi, bölgeler arası gelir dağılımının
dengelenmesi ve bütçe gelirinin artırılması, bazı sektörlerinin
desteklenerek milli gelirin artırılmasının da amaçlandığına dikkati
çekti.

Antalya'nın, coğrafi konumu, iklimi ve kültürel altyapısıyla
üniversiteler için elverişli konumda olduğuna dikkati çeken Mat,
Çıplaklı beldesinde mülkiyeti Hazineye ait, tapuda 737 parsel numarası
ile kayıtlı, 341 bin 909 metrekare yüzölçüme sahip taşınmazın üniversite
kurmak amacıyla ileride kurulacak irtifak hakkına esas teşkil etmek
üzere, ön izin ihalesinin yapılacağını bildirdi.

Hidayet Mat, ön izin süresi içinde tescil, ifraz, tevhit, terk ve
benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması,
değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması
gibi işlemlerin yapılması halinde, taşınmaz üzerinde, aynı amaçla
irtifak hakkı tesis edileceğini de kaydetti.