Antalya Döşemealtı' nda 8 milyon 455 bin TL'ye satılık fabrika!

Antalya Döşemealtı' nda 8 milyon 455 bin TL'ye satılık fabrika! Antalya Döşemealtı' nda 8 milyon 455 bin TL'ye satılık fabrika!

Antalya İli, Döşemealtı İlçe'sinde bulunan 20,146,00 metrekare alana sahip fabrika Antalya 14.İcra Dairesi tarafından 22 Ocak 2015 günü saat 14:00 ile 14:10 arası ihale ediliyor.

Antalya İli, Döşemealtı İlçe'sinde bulunan 20,146,00 metrekare alana sahip fabrika Antalya 14.İcra Dairesi tarafından 8 milyon 455 bin TL'ye satışa çıkıyor.


Bahse konu olan taşınmazın özellikleri içerisinde; topoğrafik yapısı düzgündür. Fabrika Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısımda, (Atatürk Bulvarı) No:7 Döşemealtı Yeniköy adresinde yer almaktadır. Antalya-Burdur Karayolu'nun batısında kalmaktadır. Bulunduğu yere alt yapı hizmetleri getirilmiştir. 


İhale açık arttırma usulüyle Antalya 14.İcra Müdürlüğü- Adalet Sarayı Hukuk Bloğu 1.Kat Koridoru/Antalya' da yapılacaktır.


İhale İlanı 

Taşınmazın Özellikleri;

Antalya İli, Döşemealtı İlçe, Kömürcüler Köyü, 5181 Ada, 18 nolu parsel taşlık ve çalılık nitelikli taşınmazdır.


Kıymeti:8.455.455.00

1. Satış Günü:22/01/2015 günü 14:00 ile 14:10 arası

2.Satış Günü:19/02/2015 günü 14:00 ile 14:10 arası


Satış şartları 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellalliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa konu taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunduğundan Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 15. Maddesine eklenen hüküm ile taşınmazın icraen satışa çıkarılması durumunda Bakanlık ve Organize Sanayi alacaklarının öncelikle ödenmesi koşulu ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş protokülünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabileceği öngörüldüğünden ihaleye bu nitelikleri haiz alıcıların iştiraki mümkündür.


7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/6828 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 17/11/2014 

(İİK m.126) (*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Metnin tamamı için tıklayın

Metnin tamamı için tıklayın

Metnin tamamı için tıklayın