Antalya Kepez ve Santral mahallelerinde tapular verilecek!

 Antalya Kepez ve Santral mahallelerinde tapular verilecek!

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 yıldır tapu bekleyen Kepezaltı ve Santral Mahalleleri’nde vatandaşların tapularını vermek için sona yaklaştı. İki mahallenin planlamalarına yapılan son itirazlar Büyükşehir Meclisi’nde görüşüldü...


30 yıllardır imar bekleyen vatandaşların tapularına kavuşmaları için artık bir engel kalmadı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın, 3 bin 400 yapının bulunduğu, 13 bin 469 kişinin yaşadığı 140 hektarlık alanı kapsayan Kepezaltı ve Santral Mahalleleri’nde vatandaşa verdiği tapu sözünü yerine getiriyor. Başkan Mustafa Akaydın, göreve gelmesinden sonra Kepezaltı ve Santral Mahalleleri’nin 30 yıldır çözülmeyen imar sorununu çözmek için harekete geçti. Akaydın, sorunun çözümü için halkla birlikte, halkın istekleri doğrultusunda bir planlama modeli seçti. Mahallede kurulan Kepez Koordinasyon Merkezi’nde ilk olarak hak sahipliklerinin belirlenmesi için veriler toplandı. İlgili meslek odaları ve halk temsilcileriyle toplantılar yapıldı ve görüşleri alındı. 


REFERANDUM YAPILDI

Ardından mahallelerde düzenlenen halk toplantılarıyla vatandaşların sorunları, istekleri ve belediyeden beklentileri tarafsız uzmanlar tarafından belirlendi. Türkiye’nin en büyük kentsel yenilenme projesi olan “Kepez-Santral Mahalleleri Yeniden Yerleşim Projesi”nde halkın beklentileri doğrultusunda planlama çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediyesi, Kepez ve Santral’de halkın katılımıyla yürüttüğü planlama çalışmaları kapsamında hak sahiplerinin tercihlerini belirlemek üzere referandum yaptı. “Yeniden Yerleşim Projesi Eğilim Yoklaması”nda Santral ve Kepez mahallelerindeki yaklaşık 3 bin hak sahibinden 2 bin 708’i, 5 ayrı sandıkta oy kullandı. Açılan sandıklarda, hak sahiplerinin tamamı, Büyükşehir Belediyesi’nin isteyene arsa tapusu, isteyene konut tapusu şeklindeki karma plana “evet” dedi. Hak sahiplerinin 2 bin 548’i arsa tapusu, 130’u ise daire tapusu istedi. 


EMSAL YÜKSELTİLDİ

Kepezaltı Santral Mahallesi’nin 1/25 binlik, 1/5 binlik, 1/binlik Nazım İmar Planları, plan taslağının temel ilkeleri ve hak sahiplerinden gelen talepler doğrultusunda iyileştirmeler yapılarak, 11 Ekim 2012 tarihinde Büyükşehir Meclisi’ne onaylandı. Bu plan ile yeniden yerleşim proje alanında 1 olan emsal 1.5’e yükseltilerek kabul edildi. Askı süresi içerisinde plana toplam 65 adet itiraz dilekçesi verildi.  Proje kapsamında ada bazında birleşmek isteyen 791 kişi ve parsel bazında tapu almak isteyen 706 kişinin talebi ve tüm itiraz dilekçeleri ile birlikte incelendi. 1/25 binlik, 1/ 5 binlik ve 1/binlik planlar son halini alarak 28 Ocak 2013 tarihinde Büyükşehir Meclisi’nde kabul edildi. Söz konusu planlar ile Kepez ve Santral Mahalleleri’nde yaşayan vatandaşların yaşayabileceği düzenli ve sağlıklı bir kent parçası oluşturuldu. 


ÇOK SEÇMELİ KONUT ALANLARI

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın, bölgede yaşayan toplam 3 bin 102 hak sahibinin proje süreci içerisinde Büyükşehir Belediyesi’ne ilettikleri talepler doğrultusunda konut alanları ve yapılaşma koşullarının çok seçmeli olarak belirlendiğini söyledi. Akaydın şu bilgileri verdi: “Planda 68 adet minimum 480 metrekarelik imar parselleri içeren konut adası oluşturuldu. Bu adalarda emsal 1.3 ile kat adeti 3 olarak belirlendi. İsteğe bağlı olarak 240 metrekarelik parsellere ifraz edebilme hakkı getirildi. Oluşturulan 49 adet minimum 960 metrekarelik parseller içerin konut adalarında ise emsal 1.3, kat adeti 6 oldu. 56 adet 1500 metrekare ve üzerinde parsel içerin konut adalarında ise emsal 1.4 ve kat sayısı 7 olarak belirlendi. Emsal değerleri düzenli bir yapılaşma sağlamak ve hak sahipleri arasında adil paylaşımın sağlanabilmesi amacıyla zemin kat da dahil olmak üzere tüm katlarda eşit olarak uygulandı.” 


MAĞDURİYET GİDERİLDİ

Proje kapsamında hak sahibi olan ancak orman mülkiyetinde kalan 111 vatandaşın da mağduriyeti giderdiklerini kaydeden Başkan Akaydın, “Bölgede ticaretle uğraşan vatandaşlar ise mağdur edilmeyerek, proje kapsamında oluşturulan ticari alanlarda yer almalarına ilişkin kararlar üretildi.  Proje alanının doğusunda daire tapusu isteyen vatandaşların taleplerini karşılamaya yönelik 1.5 emsalli konut alanları ayrıldı” diye konuştu.


SOSYAL DONATI ALANLARI

Akaydın şöyle devam etti: “Şehir merkezine giriş noktası olan Antalya – Burdur Karayolunun batısında kent girişine yakışır ve tüm halkın yararlanabileceği bir rekreasyon alanı yaratıldı.  Proje alanı içerisinde kuzey- güney akslarında yeşil alanlar planlanarak, hava koridorları oluşturuldu.  İçerisinde toplum merkezi, kültür merkezi, yaşlı ve engelli merkezi, gençlik merkezi ve sosyal projelerin gerçekleştirilebileceği çeşitli kullanımların yer aldığı, 4 adet sosyal destek merkezi planlandı.”


KİŞİ BAŞINA 8 METREKARE YEŞİL ALAN

Projede planlama alanı nüfusunun yaklaşık 24 bin 500 kişi olarak belirlendiğini kaydeden Başkan Mustafa Akaydın, “Kişi başına yaklaşık 8 metrekare düşecek şekilde park, yeşil alan, spor alanı ve meydanlar planladı” dedi.


TAPULARINA KAVUŞACAKLAR

Yıllardır imar sorunu çözülemeyen Kepez- Santral bölgesinde, onaylanan 1/bin ölçekli Uygulama İmar Planı’na uygun olarak Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü’nce parselasyon planı çalışmaları sürdürülüyor. Parselasyon planı tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nce onaylanacak ve 1 ay süresince askıya çıkartılacak. Askıdan inen uygulama dosyası Kadastro ve Tapu Müdürlüklerine teknik kontrol ve tescil işlemleri için gönderilecek. Burada tapuya tescil işlemi gerçekleşecek. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra ise vatandaşların yıllardır hasret kaldıkları tapılarına kavuşacak. 


Antalya Büyükşehir Belediyesi