Antalya Kepez'de kurulacak sanayi sitesinin arazi sorunu mecliste!

Antalya Kepez'de kurulacak sanayi sitesinin arazi sorunu mecliste!

Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Antalya ilinin Kepez ilçesinde sanayi sitesi için ayrılan arazi ile ilgili iddialara ilişkin soru önergesi hazırladı. Kara, sorularını Başbakan Yıldırım'a iletti..


Antalya Kepez


Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Antalya ilinin Kepez ilçesinde sanayi sitesi için ayrılan arazi ile ilgili iddialara ilişkin soru önergesi hazırladı. Kara, sorularının Başbakan Yıldırım tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.


Kara önergesinde "Antalya İli Kepez İlçesi Gaziler Mahallesi’nde yapılacak olan Sanayi Sitesi için ayrılan alanın daha önce köylüler tarafından tarım arazisi olarak kullanıldığı ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hâzineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile hak sahiplerine doğrudan ya da taksitli olarak satış aşaması gerçekleştirilmiş olan işlemlerin durdurulduğu veya iptal edildiği bilinmektedir." dedi. Kara, konu ile ilgili olarak 6 soru sordu.


Kara'nın soruları


1) 6292 sayılı kanuna göre 2B olarak kabul edilen satışa konu alanın satışı hangi tarihte başlamıştır? Bu alanların ne kadarının satışı gerçekleştirilmiş ve bugüne kadar yapılmış olan ödeme miktarı ne kadardır?


2) 6292 sayılı kanuna göre 2B olarak kabul edilen arazilerin satışında sakınca var ise bu satışlara niçin başlanmıştır? Söz konusu satışların devamına engel teşkil eden kanun maddesi nedir? Satış hangi makam tarafından iptal edilmiştir? Mahalle sakinlerinin iptal kararma kadar yaptıkları ödemeler iade edilmiş midir?


3) Burada yapımı devam eden sanayi sitesi için gerekli olan alan kaç dönümdür? Sanayi sitesi için planlanan alana 270 dönüm daha ekleneceğine dair iddialar doğru mudur? Bu iddialar doğru ise kaç kişinin hak sahipliği bu gerekçe ile düşürülecektir?


4) Mahalle sakinlerinin satın aldıkları arazilerde devam ettikleri tarım faaliyetleri ve elde ettikleri ürünlerden, iptal kararı sonrası oluşan ve oluşabilecek zarar hesaplanmış mıdır? Bu zararın karşılanması için yetkili makamların aldığı önlemler nelerdir? Buna ilişkin olarak ilgililere ödenmesi düşünülen tazminat ne kadardır?


5) Gaziler Mahallesi sakinlerinin bu iptale ve sanayi sitesine karşı yaptıkları eylemlerde jandarmanın eylemcilerin üzerine ateş açtığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise, güvenlik görevlileri hakkında herhangi bir yasal işlem uygulanmış mıdır?


6) Mahalle sakinlerine inşaatı yüklenen firmanın yetkilileri tarafından tehdit, darp ve silah kullanılarak yıldırma politikası izledikleri iddiaları doğru mudur? Bu konuda Güvenlik birimlerine ulaşan herhangi bir ihbar ya da başvuru var mıdır? Var ise, yapılan idari işlemler nelerdir?