03 / 06 / 2023

Antalya Muratpaşa'da 11.9 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Antalya Muratpaşa'da 11.9 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Antalya 3. Sulh Satış Memurluğu, Antalya Muratpaşa'da yer alan gayrimenkulü 11 milyon 951 bin TL bedelle satışa çıkardı.Antalya 3. Sulh Satış Memurluğu, Antalya Muratpaşa'da yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 11 milyon 951 bin TL olarak belirlendi.

T.C.
ANTALYA
3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/16 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Ortaklığın Giderilmesi kararı uyarınca, satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Haşimican mah. 6259 Ada, 1 Parselde kayıtlı 646,00 m² yüzölçümlü taşınmazın tüm şerh ve yükümlülükleri ile birlikte satılmasına karar verilmiştir.
Parsel zeminde boş ARSA niteliğinde olup, tapu kaydında niteliği "Kargir Fırın Dükkan" olarak kayıtlı ise de zeminde Fırın ve Dükkan yoktur. Taşınmaz kent merkezinde konumlu olup, gerek halkın gerekse yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaret yerlerinden olan Üçkapılar semtinde bulunmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu Sinan mah. Atatürk Caddesi yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerdendir. Bölgede belediye hizmeti bulunmaktadır. Mevcut yapı stoğu 30-40 yaş aralığındadır. Taşınmazın etrafında 5-10 katlı yapılar bulunmaktadır. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde inşai ve zirai muhdesat bulunmadığı görülmüştür. Taşınmazın batı cephesinde 23 metre cadde cephesi bulunmaktadır. Geometrik olarak kare benzeri bir yapıya sahiptir. Fen raporunda söz konusu parselin 71,68 m² lik bölümünün komşu 4 nolu parsel içerisindeki Karakaş Camii duvarının içinde kalmakta olduğu belirtilmiştir. Parsel üzerinde tesbih ağaçları bulunmakta olup, ağaçların kesim bedeli odun bedeline eşit olacağından ağaçların ekonomik değeri bulunmamaktadır.
Adresi : Sinan Mah. Atatürk Cad. İle 1254.Sokağın Kesişimi, Karakaş Camisinin Kuzeyine Bitişik Muratpaşa/ Antalya Muratpaşa / ANTALYA
Yüzölçümü : 646,00 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçeli Uygulama İmar Planında bir kısmı ticaret, bir kısmı cami alanında, bir kısmı da avlu alanında kaldığı, parsel sınırları imar planı ile uyumlu olmayıptaşınmazda imar planına göre düzenleme yapılması gerektiği, ayrıcı parselde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13/03/2017 tarih ve 5932 sayılı ve 12/04/2007 tarih ve 1557 sayılı kararlarına göre uygulama yapılacağı belirtilmiştir.

Antalya Muratpaşa da 11.9 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

Kıymeti : 11.951.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı beyanlar hanesinde, a) 19/12/1983 tarih 4908 sayılı "Üzerindeki fırın ve dükkanların tespit tarihine göre 1 bodrum bir normal asma kattan ibaret olduğu tüm fırın aksamının sistemle inşa edildiği ve dükkanın ise 300*300 mt ebadında olup .... Bu şekilde taşınmazın kıymet takdirine esas olabileceğine esas olabileceği şerhi bulunmaktadır.
b) 18/09/1974 tarih ve 6258 yevmiye sayılı "SEHER ERSOY HİSSESİ İ.TEDBİR. HS.2428" sayılı şerh bulunmakta olup, Antalya 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/09/2021 tarihli 2021/1275 Muh sayılı yazısı ile 1974/2293 Esas sayılı dosyasından verilen kararın tarihi itibariyle ihtiyati tedbirin satışa engel teşkil etmediğine karar verildiği bildirilmiştir.
c) 18/05/1972 tarih ve 2835 yevmiye sayılı "İ.Haciz 18/05/1972 tarih 2835 yevmiye HS.1748 Seher Ersoy hissesine aittir" şerhi bulunmaktadır.
ÜZERİNDEKİ ŞERH VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.
1. Satış Günü : 06/12/2021 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 03/01/2022 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : Antalya 3.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/10/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Geri Dön