Antalya'da 2B satışları sürüyor!

Antalya'da 2B satışları sürüyor!Antalya'da 2B satışları devam ediyor. Hesaplama rayiç bedel üzerine Antalya Defterdarlığı'ndan yapılan açıklamada; 2B arazisini tarımsal amaçlı olarak kullanılan yerler için satış bedeli rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden hesaplanacakKöylülerin yol kapatma eylemlerine neden olan 2B arazileri ile ilgili satışlar Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nde başladı. Eylemlerden sonra yapılan yasa değişikliği ile rayiç bedelin yüzde 70'i olan satış bedeli yüzde 50'ye düşürüldü. 2B arazileri ile ilgili olarak yapılan başvurudan sonra hak sahiplerine satış ile ilgili tebligatlar gönderilmeye devam ediyor. Tebligatı alan hak sahiplerinin 3 ay içinde müracaat da bulunması gerekiyor. Antalya'da 212 milyon metrekare 2B arazisinde 71 bin 38 adet 2B parsel bulunuyor. 


Satışların Kasım ayına kadar devam edecek. 

Hesaplama rayiç bedel üzerine Antalya Defterdarlığı'ndan yapılan açıklamada; 2B arazisini tarımsal amaçlı olarak kullanılan yerler için satış bedeli rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden hesaplanacak. Tarımsal amaç dışında kullanılan taşınmazlarda ise yüzölçümünün dört yüz metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde ellisi, fazlası için rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanarak belirlenecektir. Peşin ödemelerde satış bedeli üzerinden yüzde 20 oranında, satış bedelinin yarısının peşin ödenmesi durumunda satış bedeli üzerinden yüzde 10 oranında indirim uygulanacaktır. 


Tapuda şerhler kalktı Tebligat alan ve tebligat neticesinde 2B arazisini satın alan kişi sayısının 8 bin 374 olduğu belirtilen açıklamada, satışların yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi. Tapularında 2B şerhi bulunanların da tasarruf edemediği de hatırlatılan açıklamada, hak sahiplerinin ruhsat alamadığı ve parsellerin imar planına konu olamadığı için tapu sicil müdürlükleri tarafından toplam 35 bin 679 tapunun şerhlerinin kaldırıldığı vurgulandı. Antalya Körfez