Antalya'da 4.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Antalya'da 4.1 milyon TL'ye satılık arsa! Antalya'da 4.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Antalya Aksu'da bulunan 11.805,88 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, Antalya 2. Satış Memurluğu tarafından 18 Mayıs 2015 günü saat 16:00 ile 16:10 arası ihale ediliyor.


Antalya Aksu'da bulunan 11.805,88 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, Antalya 2. Satış Memurluğu tarafından 4 milyon 132 bin 58 TL'ye satışa çıkarılıyor.


Taşınmazın ihalesi açık artırma usulüyle Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya il, Aksu İlçe, 13386 Ada No, 3 Parsel No, KEMERAĞZI MAH. Arsa olarak kayıtlı taşınmaz 1116 ada 1 parsel iken Kültür ve Turizm Bakanlığının 31/07/2013 tarihinde onayladığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 18 uygulaması yapılarak yeni ada ve parsel numarası 13386 ada 3 parsel eğitim alanı olarak 11805,88 m2 miktarında arsa oluşmuştur. Parsel Kundu bölgesinde turizm caddesinin 500 metre kuzeyinde, Royal Holiday otelin 500 metre kuzeyinde, Lara acısu sitesinin 300 metre kuzeyinde, havaalanına 4 km denize 1250 mt.mesafededir. Tüm ait yapı ve belediye hizmetleri vardır. Ulaşımı toplu taşıma ile mümkündür. Parsel imar planında eğitim alanı olarak görülmektedk. Üzerinde inşaat ve ziraat yönüyle herhangi bir muhtesat yoktur.


Adresi: Antalya Aksu ilçesi Kemerağzı mah.


Yüzölçümü: 11.805,88 m2


İmar Durumu : Antalya ili Aksu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/11/2013 tarih 2212/5100 sayılı yazılarına göre taşınmaz Aksu Belediyesinin 08/05/2013 tarih ve 72 sayılı encümen kararı ile onaylanan parselasyon planı sonucu söz konusu parsel 13386 ada 3 parsel olarak 11805,88 m2 alan içerisinde 7767.00 m2 hisse oluşmuştur. Kemerağzı tapulamasına ait 13386 ada 3 parsel Kültür ve Turizm Bakanlığının 31/07/2013 tarihinde onayladığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “eğitim alanı” olarak görülmektedir. 09/12/2013 tarihli Satış Memuriuğumuzca alınan bilirkişi raporuna göre 13386 ada 3 parsel daha önce 11116 ada 01 parsel iken imar değişikliği sonucu 13386 ada 3 parsel olarak oluşmuştur.Yine Aksu Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/12/2013 tarih 3425-6235 sayılı yazılarına göre daha önce 11116 ada 1 parsel 3194 Sayılı Kanunun 18.maddesine göre yapılan uygulama Belediye Encümeninde 25/07/2011 tarih ve 109 sayılı kararla Antalya Büyüksehir Belediye Encümeni tarafından 25/08/2011 tarih ve 451 sayılı kararla uygun bulunmuş ve Aksu Tapu Sicil Müdürlüğüne tescil görmüştür. Ancak Defterdarlık milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü yapılan işlemin iptali için Antalya 1.2. Ve 3. İdare Mahkemesine dava açıldığını ve idare Mahkemesinin iptal kararı ile Belediye tarafından parsellerin geri dönüşümleri yaparak yeniden uygulama yapıp Belediye Encümeninin 08/05/2013 tarih ve 72 sayılı kararı ile uygun bulunmuş askı süresi sonucu tescil görmüş olup 13386 ada 3 parselle ilgili encümen kararı kadastro parseli sıralı dağıtım cetveli, imar sıralı dağıtım cetveli, ada dağıtım cetveii ve parselasyon örneği tanzim edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığının 31/07/2013 tarihinde onadığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dayalı parselasyon yapılmamıştır. Yol cephesi ve komşu mesafeleri 10,0/5,00m/5,00m’dir.


Kıymeti: 4.132.058,00 TL


KDV Oranı: %18


1.Satış Günü: 18/05/2015 günü 16:00 -16:10 arası


2.Satış Günü: 18/06/2015 günü 16:00 -16:10 arası


Satış Yeri: ANTALYA 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
Satış şartları : 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alanları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edi-en değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında peyakçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilecekir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir, ellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanunu'nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm allar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve çer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklar İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce msil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderccatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/43 Satış sayılı dosya narasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 28/03/2015