Antalya'da 9.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Antalya'da 9.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!Antalya 5. Satış Memurluğu Antalya Kepez'de yer alan gayrimenkulü 9 milyon 561 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Antalya 5. Satış Memurluğu Antalya Kepez'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 9 milyon 561 bin TL olarak belirlendi.

T.C.
ANTALYA
5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2020/28 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu27844 Ada 18 nolu parsel Antalya ili Kepez İlçesi Duacı Mahallesi adresinde kaim oluup kaydında 3 Ev bir ahır ve Tarla olarak kayıtlı ise de; kıymet taktiri tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde kullanılabilir durumda bir evin bulunduğu, bir Taş evin harabe durumda ve kullanılamaz olup, üçüncü evin zeminde bulunmadığı, taşınmazın Mutlak Tarım Arazisi niteliğinde olup, üzerinde çeşitli yaşlarda 7 Adet Dut, 2 Adet İncir,. 5 Adet Asma, 5 Adet Portakal, 2 Adet Nar, 25 Adet Zeytin, 3 Adet Nar, ve 1'er Adet Tespih, Ceviz, Yenidünya, defne ve Palmiye ağaçlarının bulunduğu, Arablar Caddesine cephesi olan taşınmazın içerisinde bulunan kullanılan tek katlı yığma olarak tasarlanmış açık damlı ahşap doğramalı olan iki oda 1 Adet salon, 1 Adet mutfak, 1 Adet WC ve 1 Adet banyosu bulunan ıslak hacimleri ve mutfak tabanları seramik, odaların tabanları ahşap olan 109,00 M2 yüzölçüme sahip evin bulunduğu, Belediyeye ait altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi : Duacı MahallesiKepez/Antalya
Yüzölçümü : 20.953,31 M2 Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı kapsamında olmayıp plansız alanda
kalmaktadır.
Kıymeti : 9.561.609,23 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında Mevcuttur
1. Satış Günü : 10/06/2021 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 08/07/2021 günü 15:30 - 15:35 arası

Antalya

Satış Yeri : ANTALYA 5 SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi (%005,69) , KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/28 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/04/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.