Antalya'da sit alanlarını imara açan kararla ilgili yürütme durduruldu!

Antalya'da sit alanlarını imara açan kararla ilgili yürütme durduruldu! Antalya'da sit alanlarını imara açan kararla ilgili yürütme durduruldu!

Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi tarafından Kaş, Patara, Fırnaz ve Yeşilköy’ü sit derecelerini düşürüp imara açan kararla ilgili yürütme durduruldu. Hukukçular bu kararın emsal niteliğinde olacağını söylüyor.Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi Kaş, Patara, Fırnaz ve Yeşilköy’ü sit derecelerini düşürüp imara açan kararla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Hukukçular bu kararın emsal olacağını söyledi.

Hürriyet Gazetesi'nden Aysel Alp'in haberine göre; Antalya’da antik kent ve caretta carettaların olduğu Patara ile Kalkan’a 8 kilometre uzaklıkta bulunan Kaş, Yeşilköy, Fırnaz Koyu ve çevresinin sit statülerinin değiştiğini ‘Cennete İmar Yolu’ başlıklı haberle kamuoyuna duyurdu. Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası ile Kaş Turizm Tanıtma Derneği kararın iptali için dava açtı.

17 Eylül’de bilirkişi raporu ‘Tarihin Üstüne Beton Olmaz’ başlığında gündeme geldi. Antalya 4. İdare Mahkemesi tarafından 14 Kasım’da oybirliğiyle alınan yürütmeyi durdurma kararında, Kaş, Yeşilköy, Fırnaz Koyu’nun sit derecelerinin düşürülüp yapılaşmaya açılamayacağı kararlaştırıldı. Mahkeme, bilimsel gerekçelerin ortaya çıkmasıyla dava konusu kararı hukuka aykırı oldu. Mahkeme tarafından oybirliği kararıyla alınan kararda, sit derecelerinin düşürülmesine neden olan ve özel şirketler tarafından hazırlattırılan ekolojik temelli bilimsel araştırma raporlarının, hem ihale mevzuatına aykırı hem de teknik olarak yetersiz olduğunu açıkladı. Hukukçular kararın, Türkiye’nin dört bir yanında sit derecelerini düşürüp imar yolu açan diğer kararlar için de emsal olacağı düşünülüyor. Mahkeme kararında özetle şu ifadeler kullanıldı:

‘TELAFİSİ ZOR OLUR’

“Dava konusu işlemin, daha önce I. derece doğal sit alanı statüsünde bulunan ve kesin olarak korunması gereken bir alan olarak yapılaşmaya açık olmayan Kaş ilçesi Gelemiş Mahallesi, Patara ve Yeşilköy, Fırnaz Koyu ve Çevresi doğal sit alanının ‘Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan’, ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak sınıflandırılmasına; dolayısıyla da alanın dahil edildiği kategoriye tanınan kapsamda yapılaşmaya açılmasına ilişkin bir işlem olması nedeniyle hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi; tüm işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, kararın uygulanması bölgenin doğal sit alanı vasfı ve devamlılığına geri dönülemeyecek şekilde zarar vermek suretiyle telafisi güç zarara neden olacaktır. Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.”