AOÇ, depo olarak kullanılan taşınmazını yeniden kiraya veriyor!

AOÇ, depo olarak kullanılan taşınmazını yeniden kiraya veriyor!

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ) 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içindeki 1412 metrekarelik taşınmazı için kiralama ihalesi düzenliyor.


Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ) 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içinde yer ala 1412 metrekarelik taşınmazını yeniden depo olarak 5 yıllığına kiraya verecek.

AOÇ Müdürlüğünün bugünkü Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi'nde bulunan 800 metrekaresi açık, 612 metrekaresi kapalı toplam 1412 metrekarelik taşınmazın depo olarak kiralanması işinin ihalesi, 28 Ocak tarihinde  saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

AOÇ, depo olarak kullanılan taşınmazını yeniden kiraya veriyor!

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde bulunan
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi 2100 Ada 22 Parselde bulunan 800 m2
 açık
alan, 612 m2
 kapalı alan olmak üzere toplam 1.412 m2
’ lik taşınmaz kira süresinin bitmesi nedeni
ile yeniden depo olarak kiraya verilecektir.
Depo olarak kiralama işi Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nün Satım ve Kiraya Verme
İşlerine Dair Yönetmeliği’nin 42 nci maddesine göre açık artırma usulü ile yapılacaktır.
İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya
gidilecektir.
1-İdarenin
a) Adresi : Emniyet Mah. Yeni Çiftlik Cad. No:6/3 06560
 Yenimahalle/Ankara
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 01 70 – 0312 211 01 79
c) Elektronik Posta Adresi : aoc@aoc.gov.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği
 İnternet adresi : www.aoc.gov.tr
e) İhale Şartnamesinin temin
 edileceği yer ve ücreti : AOÇ Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL
 Posta Yoluyla 150,00-TL
2- İhale Konusu İşin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait 1. Derece Doğal ve
Tarihi Sit Alanı içerisinde bulunan  Ankara  İli,
Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi 2100 Ada 22
Parselde bulunan 800 m2 açık alan, 612 m2 kapalı alan
olmak üzere toplam 1.412 m2’ lik taşınmazın depo
olarak kiralanması işidir.
b) İşin Süresi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıldır.
c) Tahmini Bedel : Aylık 7.500,00 TL+KDV
d) Geçici Teminat : 13.500,00 TL
e) Kati Teminat : İhalede oluşacak kira bedelinin 5 yıllık tutarının % 6’sı
3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer : AOÇ Müdürlüğü İdare Binası
b) Tarihi ve Saati : 28.01.2021 – 14:00
c) Teklif Mektuplarının en son
 teslim tarihi, saati, teslim yeri : 28.01.2021 – 14:00 AOÇ Ticaret Müdürlüğü
AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve AOÇ Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek
en uygun bedeli tespitte serbesttir.