Apartman aidatı neye göre belirlenir?

Apartman aidatı neye göre belirlenir?

Posta yazarı Tamer Heper 'Bulunduğumuz apartmanda yönetim planında hisseme 1/41 arsa payına göre masraflara katılma öngörüldüğü halde eşit aidat istendiği için mahkemeye başvurdum. Yapmam gerekenler hakkında yorumunuzu istirham ediyorum. ' sorusunu cevapladı.


 

Posta yazarı Tamer Heper 'Bulunduğumuz apartmanda 5 adet 1+1, 5 adet 2+1, 7 adet 3+1 toplam 17 daire var. Benim evim 1+1. Ayrıca apartmanımızda kapıcı, kaloriferci yok. Yönetim planında hisseme 1/41 arsa payına göre masraflara katılma öngörüldüğü halde eşit aidat istendiği için mahkemeye başvurdum. Dava devam ediyor. Olası dava sonucu ve yapmam gerekenler hakkında yorumunuzu istirham ediyorum.' sorusunu yanıtladı.

Bulunduğumuz apartmanda 5 adet 1+1, 5 adet 2+1, 7 adet 3+1 toplam 17 daire var. Benim evim 1+1. Ayrıca apartmanımızda kapıcı, kaloriferci yok. Yönetim planında hisseme 1/41 arsa payına göre masraflara katılma öngörüldüğü halde eşit aidat istendiği için mahkemeye başvurdum. Dava devam ediyor. Olası dava sonucu ve yapmam gerekenler hakkında yorumunuzu istirham ediyorum. l Ş.T.

Apartman aidatı neye göre belirlenir?

Okuyucuma önce şiir gibi ezberlediğimiz bir cümleyi hatırlatayım, sonra detaya girerim. Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan aktarıyorum (madde 20): "Bağımsız bölüm malikleri, başka türlü anlaşma olmadıkça kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit, (...) diğer ortak giderlere arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.”

***

Okuyucum sorusu içinde, binada kapıcı ve kaloriferci bulunmadığını da bildirdiğine göre geriye başka bir ihtimal kalıyor. Kanundaki cümlenin başında dikkat çeken bir husus ‘başka türlü anlaşma olmadıkça’ sözü. Yani yönetim planında bu konuda özel bir düzenleme yoksa uygulanacak sistem budur. Dolayısıyla işe ciddi bakmak gerektiğinde okuyucum yönetim planını inceleyecek ve bu hususta özel bir hüküm olup olmadığına bakacak.

***

Şimdi konu mahkemedeymiş. Bu konuda kendisi de dava açmış olabilir, karşı taraf da. Her kim açarsa açsın, davaya bakan mahkeme de bu hususları inceleyecektir. Dosyaya tapu kayıtları ve yönetim planı getirtilecek, büyük bir ihtimalle de dosya bilirkişiye tevdi olunacaktır.

Burada önemli husus bilirkişi olarak gerçekten bu hususlara vakıf birinin seçilmesi yönünde olmalıdır. Şayet yönetim planında, yasa metninden farklı bir hüküm yoksa ortak giderin bölüştürülmesi arsa payına göre yapılacaktır.