14 / 08 / 2022

Apartman toplantısı duyurusu örneği!

Apartman toplantısı duyurusu örneği!

Apartman yönetiminin yılın belli dönemlerinde toplantı yapması gerekiyor. Toplantı için kat maliklere bir çağrı yapılması gerekiyor. Peki, duyuru nasıl yapılır? İşte apartman toplantısı duyurusu örneği..Apartman toplantısı duyurusu örneği!

Apartman yönetiminin yılın belli dönemlerinde toplantı yapması gerekiyor. Bu toplantıda apartman gündemi için belirlenen konular karara bağlanıyor.


Bu toplantı,  yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer

böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanıyor. Toplantı için kat maliklere bir çağrı yapılması gerekiyor.

 

Bu çağrı kapsamında toplantının gün, saat ve yerinin belirtilmesi ve toplantıda görüşülecek konuların da not edilmesi gerekiyor. Apartman toplantısı duyurusu örneği şu şekilde:


Apartman toplantısı duyurusu:


............ Apartmanı Kat Maliklerine 


Kat malikleri kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere ../../.... günü saat ....'da apartman sığınağında olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır.


Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın .../.../... günü saat ....'da aynı yerde yapılacaktır.


Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur .../../... 


Gündem:

1)Açılış,yoklama ve toplantı Divan başkanı'nın ve üyelerin seçimi.

2)Başkanlık panına imza yetkisi verilmesi

3)Gündemin okunması ve ilaveler

4)Yönetici faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması;hesapların görüşülmesi ve

yöneticinin ibrası.

5)Yeni yönetici ve denetçi seçimi.

6)Dilekler.

7)Kapanış......Apartmanı Yöneticisi

(Ad,Soyad,İmza)


Apartman toplantısına katılmak zorunlu mu?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com