17 / 08 / 2022

Apartman toplantısına katılmak zorunlu mu?

Apartman toplantısına katılmak zorunlu mu?

Apartman gündeminin görüşülmesi ve apartman hakkında birtakım kararların alınabilmesi için apartman toplantılarının düzenlenmesi gerekiyor. Peki, apartman toplantısına katılmak zorunlu mu? Zorunlu değil mi?Apartman toplantısına katılmak zorunlu mu?

Apartman gündeminin görüşülmesi ve apartman hakkında birtakım kararların alınabilmesi için apartman toplantılarının düzenlenmesi gerekiyor.


Kanunen kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. 


Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir

zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

 

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. Peki, apartman toplantısına katılmak zorunlu mu?


Apartman kurul toplantılarında alınacak kararlarda her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahip oluyor. Toplantıya keyfiyen katılmayanlar, oy hakkını da kullanmamış oluyor. Böylece alınan kararlarda herhangi bir katkısı bulunmuyor.


Bilindiği üzere, yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, en geç onbeş gün sonra ikinci toplantı yapılıyor. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğu oluyor.


Bu toplantıda alınan kararlar uygulamaya koyuluyor. Apartman toplantısına mücbir nedenlerden dolayı katılamayan kimseler yerine vekil atayabiliyor.


Kanun gereğince bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edemiyor. Buna karşın kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekalet edebiliyor. Apartmanda denetçi olma şartları!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com