06 / 07 / 2022

Apartman ve sitelerde yaşayanlar mutlaka okuyun!

Apartman ve sitelerde yaşayanlar mutlaka okuyun!

Bursa İhsaniye Altın Emlak'tan Münür Şenay, sitelerde, iş merkezlerinde, apartmanlarda yaşayanların mutlaka bilmeleri gereken konu ve bilgiler sıraladı...Sitelerde, iş merkezlerinde, apartmanlarda yaşayanların mutlaka bilmeleri gereken konu ve bilgilerden kısaca bahsedeceğim.

Toplu yaşam alanlarının anayasası Yönetim Planıdır. Bu plan tüm maliklerde bulunmalıdır.

Yönetici yönetim planını ve kat mülkiyeti kanunu esas alarak yöneticilik yapmalıdır.

Genel kurulun yapılacağı ay ve zaman yönetim planında belirtilmiştir, buna göre yapılır.

Genel kurul maliklere yapılır. Kiracılarla yapılmaz. Ancak mal sahibinin yerine vekaletle iştirak edebilir.

Yönetici seçiminde salt çoğunluk aranır.( Yüzde elli  + bir)

% 100 ÇOĞUNLUKLA ALINMASI GEREKEN KARARLAR

1-Ortak alanların kiraya verilmesi

2-Mimari projede değişiklik gereken durumlar

3-Kullanım şekli

Çatı arası özel amaçla kullanılamaz. Mimari proje ortak alan olan yerlere yapılan tecavüzler ile ilgili sulh hukuk mahkemesine  her malikin dava açma hakkı vardır. Önceden bildirim yapmadan dava açabilir. Hiçbir malik ortak alanı ayırıp kendi kullanımına özgüleyemez. Ortak alan tecavüzleri  ile ilgili başvurular ilgili ilçenin sulh hukuk mahkemesine yapılır.

Her malik işverendir. Yöneticiyi uyarma hakkı vardır. Yönetici uyarıyı dikkate almıyorsa, her malik tek başına sulh hukuk mahkemesine dava açabilir. Genel kurul ile uygunsuzluklar genel kurul yapıldıktan sonra en geç altı ay içinde dava açılmalıdır. Ortak alan tecavüzlerinde her zaman bildirim yapmadan dava açılabilir.

Yöneticinin aidatını ödemeyenlere  nasıl  dava açma hakkı  varsa ,aidatını ödeyen site sakinlerinin de 
Yöneticiye yaptığı harcamalar ile ilgili hesap sorma ve bilgi alma hakkı  vardır. Çözümsüz durumlarda da  her malik avukata gerek duymadan bulunduğu ilçenin sulh hukuk mahkemesine dava açabilir.

ALTIN EMLAK BURSA İHSANİYE
MÜNÜR ŞENAY

Gayrimenkul alırken nasıl karar vermeliyiz?