Apartman yönetimi nasıl kurulur?

Apartman yönetimi nasıl kurulur? Apartman yönetimi nasıl kurulur?

Bölüm sayısı 8 ve üstü olan tüm apartmanlarda yönetici bulundurmak zorunlu. Peki apartman yönetimi nasıl kurulur?
Bir apartmanda yönetim, kat maliklerinin kendi aralarında seçecekleri bir yönetici veya yönetim kurulu ile gerçekleşiyor. Söz konusu bu yönetim kurulundaki kişi sayısının ise üç kişi olması gerektiğini ilgili kanun belirtiyor. Yani bir apartmanın yönetim kurulu, kat maliklerinin seçeceği kişilerce oluşturuluyor. Bu şekilde oluşturulan apartman yönetim kurulunun görevde kalma süresi ise bir yılla sınırlı. 


Apartman yönetim kurulu üyeleri 

Bir apartmanın yönetim kurulu üyeleri kat maliklerinin arasından seçilebileceği gibi dışarıdan da seçilebiliyor. Yönetim kurulu üyelerinde olması gereken nitelikler ilgili kanunda yok. Ancak genel kabule göre bu kişilerde olması gereken özellikler şunlar; temyiz gücüne sahip, reşit, bedensel engeli olmayan, ahlaka, kişilik haklarına ve kamu düzenine saygılı olan. 


Apartmanda yönetici olması zorunlu 

Kanuna göre, bölüm sayısı 8 ve üstü olan tüm binalarda yöneticinin olması gerekiyor. Kanuni bir zorunluluk olan bu kural, bağımsız bölümlerin tek kişinin mülkiyetinde olduğu durumlarda da değişmiyor. Mülkiyetin tek kişiye ait olduğu binalarda yönetici de kanunen malın sahibi oluyor.