Apartman yönetimi toplantı şartları!

Apartman yönetimi toplantı şartları!

Apartmanda sekiz veya sekizden fazla bağımsız bölümün bulunması halinde yönetimin oluşturulması ve bu yönetimin belli zamanlarda toplantı yapması zorunlu oluyor. Peki, apartman yönetimi toplantı şartları neledir?


Apartman yönetimi toplantı şartları!

Apartmanda sekiz veya sekizden fazla bağımsız bölümün bulunması halinde yönetimin oluşturulması zorunlu oluyor. Yönetimin belli zamanlarda toplantı yapması ve gayrimenkul hakkında bazı kararlar alması gerekiyor.


Peki, bir apartmanda toplantı nasıl, nerede ve kaç kişiyle yapılır? Apartman yönetimi toplantı şartları nelerdir?


Apartman yönetimi toplantı şartları

- Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. 


-Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.


-Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

 

-İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz


- Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.


- Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.Apartmanda istenmeyen kişi nasıl çıkarılır?

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com