14 / 08 / 2022

Apartman yönetimi toplantısı nerede yapılır?

Apartman yönetimi toplantısı nerede yapılır?

Apartman yönetimi toplantısı, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanıyor. Peki, apartman yönetimi toplantısı nerede yapılır?Apartman yönetimi toplantısı nerede yapılır? 

Apartman yönetimi toplantısı, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanıyor. 


İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtiliyor. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamıyor.


Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.


Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğu oluyor.


Apartman yönetimi toplantısı nerede yapılır?

Apartman yönetimi toplantısı, sığınak, otel lobi, toplantı salonları, bahçe ve çayhane gibi bağımsız bir yerde yapılabiliyor. Apartman yönetimi toplantısı bir apartmanda bağımsız bölümde de yapılabiliyor. 


Ancak ana gayrimenkulün içerisinde bir "bağımsız bölüm"de yani herhangi bir dairede yapılması halinde, bu durum anlaşmazlıklar yaratabiliyor. 


Bu anlaşmazlığa örnek olarak: Toplantı yerinin apartmanda bir daire olarak belirlenmesi halinde, aralarında bir husumet bulunan kat maliki, toplantıya gitmeme nedenini öne sürerek, Kat Malikleri kurulundaki temsil hakkının elinden alındığını iddia edebiliyor. Bu şekilde yapılan iddia sonucunda, toplantının usul yönünden geçerli olmadığı kanaatine varılabiliyor.Apartmanda istenmeyen kişi nasıl çıkarılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com