Apartmanda gürültü nedeniyle suç duyurusu dilekçesi!

Apartmanda gürültü nedeniyle suç duyurusu dilekçesi!

Apartmanda gürültü yapan kat malikleri ve kiracılar için savcılığa suç duyurusunda bulunulabiliyor. Şikayetçi kat malikinin bunun için "Apartmanda gürültü nedeniyle suç duyurusu dilekçesi" yazması gerekiyor....Apartmanda gürültü nedeniyle suç duyurusu dilekçesi!

Apartmandaki huzur ve sükuneti bozacak nitelikteki gürültüler, suç teşkil ediyor. Apartman kat malikleri, gürültü yapan kiracı ya da kat malikini savcılığa şikayet edebiliyor.


Söz konusu şikayet için savcılığa, "Apartmanda gürültü nedeniyle suç duyurusu dilekçesi"nin yazılması gerekiyor. Söz konusu Apartmanda gürültü nedeniyle suç duyurusu dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor.


Örnek Apartmanda gürültü nedeniyle suç duyurusu dilekçesi..


.......................... BAŞSAVCILIĞINAŞİKAYETÇİ :


ŞÜPHELİ   :


SUÇ    : Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma.


SUÇ TARİHİ :


AÇIKLAMALAR


Şikayet olunan ……… ……………. ile aynı apartmanda karşı dairelerde ikamet etmekteyiz. Aramızda herhangi bir ihtilaf bugüne kadar bulunmamaktadır.


Ancak ………….. ………………….., kendi dairesinde sürekli yüksek sesle müzik dinlemekte, gürültü çıkarmaktadır. Kendisini bu konuda defalarca uyarmama rağmen ısrarla aynı davranışlarını sürdürmektedir. Diğer apartman sakinleri de bu durumdan rahatsızlık duymakta ve gürültülere tanık olmaktadır.


HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K.  ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER  : Tanık beyanları ve diğer delililer.


NETİCE ve TALEP


Açıklanan nedenlerle şüphelinin eylemine uyan TCK maddeleri uyarınca cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, saygılarımla arz ve talep ederim… ..../..../.....Şikayetçi

……………………


Gürültü yapan komşuyu nereye şikayet edebilirim?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com