Apartmanda hangi işyerleri açılamaz?

Apartmanda hangi işyerleri açılamaz? Apartmanda hangi işyerleri açılamaz?

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünlerinde hangi işler "yasak işler" kapsamına giriyor? Apartmanda hangi işyerleri açılamaz? İşte Kanun hükümleri...Apartmanda hangi işyerleri açılamaz?

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, apartmanda kimi işlerin yapılmasına izin verilirken, kimi işlerin ise yapılmasına izin verilmiyor. Örneğin,  kanuna göre dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamıyor. 


Apartmanda hangi işler yapılamaz, apartmanda yasak işler nelerdir sorusunun yanıtı kanunun 24. maddesinde şu şekilde ifade ediliyor:


VII - Yasak işler:

Madde 24 – Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmıyan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.


Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda vebeslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.


(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/194 md.) 1136 sayılı Avukatlık Kanununda avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam ederler. Bu süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Bu hüküm 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meslek mensupları tarafından açılan bürolar hakkında da uygulanır.


Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.Kat maliklerinden muvafakatname!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com