Apartmanda yaşama kuralları!

Apartmanda yaşama kuralları!

Birden fazla bağımsız bölümü içinde barındıran apartmanlarda, kat maliklerinin refah içinde yaşabilmeleri için birbirlerine karşı olan hak ve sorumlulukları yerine getirmeleri gerekiyor. İşte apartmanda yaşama kuralları...


Apartmanda yaşama kuralları!

Birden fazla bağımsız bölümü içinde barındıran apartmanlarda, kat maliklerinin refah içinde yaşabilmeleri için birbirlerine karşı olan hak ve sorumlulukları yerine getirmeleri gerekiyor. Örneğin bir başkasının hakkını ihlal etmemek veya ortak alanlardaki sorumluluğundan kaçınmamak apartmanda toplu yaşam kuralları arasında yer alıyor.


Apartmanda yaşama kanunu esasları, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanun gereğince kat malikleri; tüm apartman sakinlerine apartman kuralları maddeleri ni bildirilmesi ve uygulamaya koyması için apartman yöneticisine yetki verilebiliyor.


Örneğin, apartman aidatına ilişkin hususlar apartman kuralları kapsamında düzenlenebiliyor. Apartman için harcanan giderler, apartmanın gelirleri belirlenerek apartman sakinlerinden belli bir oranda aidat alınıyor.


Apartmanda uyulması gereken kurallar listesi..

Öncelikle Apartman kapısının güvenlik açısından kapalı tutulması.

Çöp toplama saatlerinin haricinde daire kapılarının önlerine çöp bırakılmaması.

Apartmanda Daire kapılarının önlerine ayakkabı,ayakkabılık, terlik gibi özel eşyaların bırakılmaması.

Önemli hususlardan biriside yüksek sesle müzik ve televizyon çalınmaması ve komşuları rahatsız edecek derecede gürültü yapılmaması.

Blok çevresine, asansörlere, merpen sahanlıklarına ve diğer ortak alanlara çöp atılmaması.

Balkon ve pencerelerden temizlik günü harici silkeleme işlemi yapılmaması. 

Apartman kapsamında kullanılan ortak alanlara özel eşya bırakılmaması. 

Çocuklarımızın çevreye zarar verecek davranışları noktasında uyarılması ve apartman içinde ve apartman önünde oynamasına müsaade edilmemesi.


Kararlar:

Madde 32 – Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir.


Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.


Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.


Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.

Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.Apartman bahçesinin kullanım hakkı kime aittir?