Apartmanlarda yönetici değişimi nasıl yapılır?

Apartmanlarda yönetici değişimi nasıl yapılır?Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde apartmanlarda yönetici seçimini kaleme aldı. 


Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde apartmanlarda yönetici seçimini yazdı. Tamer Heper'e bir okuyucu 'Binamızda yönetici seçimi yapılmayınca mahkemeye başvuruldu ve mahkeme yönetici atadı. Aradan altı ay geçti, olağanüstü toplantı kararı alındı ve toplantıda yasal nisapla yönetici seçildi. Bunun üzerine tayin olunan yönetici mahkemeye başvurdu ve mahkeme izni olmadığı için yeni yönetimin görevini tedbiren engelledi. Bunun için mahkemeden izin alınması gerektiğini ileri sürdü. Mahkemenin atadığı yöneticinin kat maliklerince altı ay geçtikten sonra değiştirilmesi için mahkemeye müracaatla izin alınması mı gerekir? Kanunda uygulamanın bu şekilde yapılacağına dair bir hüküm olmadığına göre, böylesi bir uygulamanın sebebi Yargıtay içtihatları mıdır? Buna bir örnek verebilir misiniz?' sorusunu yöneltti. 

Apartmanlarda yönetici değişimi nasıl yapılır?

Tamer Heper soruyu şu şekilde yanıtladı:

***

Şimdi okuyucuma yanıt vermeden önce ilgili maddeyi vereyim bakalım madde metninde çözüm var mı?: “Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atamanın üzerinden altı ay geçmedikçe kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkarsa onu atamış olan sulh mahkemesi değiştirmeye müsade edebilir.” Görüntü açık, altı ay geçtikten sonra kat malikleri kurulunca yönetici değiştirilebilir.

Okuyucumun anlattığı olayda da altı ay geçtikten sonra olağanüstü genel kurul yapılmış ve yasal nisapla yani sayı ve arsa payı çoğunluğu ile yeni yönetici seçilmiş. Bu seçim geçerlidir, eski yönetici değiştirilmiştir. Zaten sistemimizde aslolan yöneticinin kat malikleri kurulunda seçilmesidir. Mahkemece tayin istisnai bir durumdur.

Apartmanlarda yönetici değişimi nasıl yapılır?

***

Cümlenin devamındaki; ‘ancak haklı bir sebep çıkarsa onu atamış olan sulh mahkemesi değiştirmeye müsade edebilir’ ifadesi altı aylık süre içindir. Değiştirilemeyecek olunan altı aylık süre içinde tayin edilen yönetici bir yolsuzluk yaparsa mahkeme değiştirmeye izin verebilir. Ancak altı ay geçtikten sonra yasal prosedüre uyulmak kaydı ile yeni yönetici seçilir ve geçerlidir.

Hatta yasamızda açık bir hüküm daha vardır ki bu da kat malikleri kurulunun alacağı bir kararla, her zaman yöneticinin görevine son verebileceği yönündedir. İşte mahkemenin tayin ettiği yönetici için bu hak altı ay boyunca kullanılamaz ama altı ay geçtikten sonra kullanılabilir.

Site toplantılarında alınan kararlara itiraz edilebilir mi?

Apartmanlarda yönetici seçimi nasıl yapılır?