Aplikasyon harcı 2015 ne kadar?

Aplikasyon harcı 2015 ne kadar?Kadastro işlemlerinden aplikasyon, kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesi ile parselin zemindeki sınırlarının gösterilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, aplikasyon harcı 2015 ne kadar?


Aplikasyon harcı 2015 ne kadar?

Kadastro işlemleri arasında olan aplikasyon, kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesi ile parselin zemindeki sınırlarının gösterilmesi olarak karşımıza çıkıyor.


Bir başla deyişle aplikasyon, projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme işine deniyor. Aplikasyon için gerekli belgeler ile birlikte müracaatın yapılması ve harç bedellerinin ödenmesi gerekiyor.


Gerekli belgeler:

1.Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği. 


2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği. 

- Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği.

- Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işi yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği.

- Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı 

olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.


Aplikasyon harcı 2015..


2.1 Aplikasyon

2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü;

2.1.1.1 1 ile 1.000 m² arasında olanlardan, 123,00 TL 135,00 TL

2.1.1.2 1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan, 185,00 TL 203,00 TL

2.1.1.3 3.001 ile 5.000 m² arasında olanlardan, 370,00 TL 407,00 TL

2.1.1.4 5.001 ile 10.000 m² arasında olanlardan, 493,00 TL 542,00 TL

2.1.1.5 10.001 ile 20.000 m² arasında olanlardan, 678,00 TL 746,00 TL

2.1.1.6 20.001 ile 50.000 m² arasında olanlardan, 885,00 TL 974,00 TL

2.1.1.7 50.001 ile 100.000 m² arasında olanlardan, 1.076,00 TL 1.184,00 TL

2.1.1.8 100.001 ile 200.000 m² arasında olanlardan, 1.233,00 TL 1.357,00 TL

2.1.1.9 200.001 ile 500.000 m² arasında olanlardan, 1.479,00 TL 1.628,00 TL

2.1.1.10 500.000 m²’den büyük arazilerde, her 100.000 m² için 2.1.1.9 sırasında hesaplanan miktara 111,00 TL döner sermaye hizmet bedeli ilave edilecektir. 


2.1.2 Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.


2.1.3 Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.


2.1.4 Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir. 


Kadastro işlemleri rehberi kitapçığı!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com