10 / 08 / 2022

Arçelik, yüzde 5.6'lık enerji tasarrufu sağladı!

Arçelik, yüzde 5.6'lık enerji tasarrufu sağladı!

Arçelik, 2013'te üretimde enerji verimliliği ve çevreye etkileri konularında çok sayıda proje devreye aldı. Çevre konusunda verimlilik odaklı yatırımlar yapan firma, üç fabrikasında enerji, iki fabrikasında ise su verimliliği konusunu ele aldı.
Arçelik, 2013'te üretimde enerji verimliliği ve çevreye etkileri konularında çok sayıda proje devreye aldı. Çevre konusunda verimlilik odaklı yatırımlar yapan firma, üç fabrikasında enerji, iki fabrikasında ise su verimliliği konusunu ele aldı. Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında 2013 yılında yurtiçinde bulunan fabrikalarında 105 proje ele alan firma, yüzde 5.6'lık enerji tasarrufu sağladı. Firma, bu sayede atmosfere saldığı karbondioksit miktarım da 8 bin 620 ton düşürdü. 


Arçelik, ayrıca su geri kazanımı ve tüketim azaltımı projeleri ile yaklaşık 110 bin metreküp su tasarrufu elde etti. Haziran 2012 tarihinden beri genel müdürlük tesislerinde başlattığı yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik kullanımını da yaygınlaştıran firma, bugün itibarıyla yurtiçi fabrikalarında yenilenebilir enerjide yüzde 90'lık kullanım oranına yükseldi. 2011 yılından itibaren sera gazı emisyonlarım hesaplayarak, ISO 14064-1 standardına uygun olarak, uluslararası bağımsız bir akredite kuruluş tarafından 'Doğrulama Belgesi' almaya hak kazanan Arçelik, 2012 yılından itibaren Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında tüketilen enerjinin verimli kullanılması esasma dayanan ISO 50001 Enerji Yönetimi Sertifikası'nı da bünyesine ekledi. Öte yandan 2013 yılı içinde 50 adet yardımcı sanayi şirketi için enerji verimliliği ile ilgili bilgilendirme eğitimleri düzenleyen Arçelik, KOBİ'ler ile yardımcı sanayiler ile olan bu iş birliğini önemseyerek, son üç yıldır dbu organizasyona devam ediyor. Firma, kendi işletmelerinde sahip olduğu üretimde enerji verimliliği bilgi birikimini, yardımcı sanayilerine de yaygınlaştırma çabasında. 

Okullarda eğitim hizmeti Çeşitli okullarda son üç yıldır çevre ve enerji verimliliği konularında eğitimler düzenleyen Arçelik, bu eğitimleri üretimde su verimliliği çalışmaları üzerine veriyor. Firmanın ayrıca, çamaşır makinesi işletmelerinde yürüttüğü bir projede, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın mali desteği üe biyolojik arıtma tesisi çıkış sularının ve yağmur sularının geri kazanımı tesisinin devreye alınması hayata geçirildi. Bu proje kapsamında firma, boyahanede kuyu suyu kullanılan proseslere, proses suyu; saf su kullanılan proseslere ise saf su temin ederek yıllık 105 bin metreküp su tasarrufu elde ediyor. 

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Sağır, firmalarının başka bir projesinin ise Bolu Pişirici Cihazlar işletmesinde yer aldığım dile getirdi. Su tüketiminin yüzde 85'inin üretim prosesi kaynaklı olduğuna dikkat çeken Sağır, üretim esnasında oluşan atık sularının proses içinde Üretim esnasında oluşan atık sular proses içinde geri kazanılacak ve bu su, ürün kalitesini etkilemeyecek şekilde üretimde yeniden kullanılacak. 

geri kazammının sağlanacağını belirterek geri kazanılan suyun, ürün kalitesini etkilemeyecek şekilde üretimde yeniden kullanılacağım dile getirdi. Sağır, bu yolla yıllık 110 bin metreküp suyun tasarrufunu sağlayacaklarını da sözlerine ekledi. 


Dünya Yeşil Ekonomi