12 / 08 / 2022

Arnavutköy'de 2.4 milyon TL'ye 3 arsa!

Arnavutköy'de 2.4 milyon TL'ye 3 arsa!

Gaziosmanpaşa 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu Arnavutköy'de bulunan 3 arsayı satışa çıkardı. Toplam 2 milyon 483 bin TL değer biçilen arsaların ihaleleri 15 Nisan'da yapılacak.Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan 3 arsa Gaziosmanpaşa 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından satışa çıkarıldı. Gayrimenkullere toplam 2 milyon 483 bin TL değer biçildi.


311 metrekare ile 14 bin 800 metrekare aralığında değişen alana sahip arsaların üzerinde yapılaşma bulunmuyor.  2 arsanın çevresinde 1-2 katlı binalar yer alıyor. Diğer arsanın bitişinde de fabrika binası bulunuyor.


İhaleleri, 15 Nisan 2015 günü saat 10.00 ile 10.30 arasında, Gaziosmanpaşa 2.İcra Müdürlüğü'nde, açık artırma suretiyle yapılacak.


İhale ilanı:


GAZİOSMANPAŞA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : istanbul İli Arnavutköy ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Demiryolu üstü Şarap yolu mevkii 263 parselde 14.800,00 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın üzerinde her hangi bir yapılasmanın olmadığı parselin bulunduğu köy yerleşik alanı dışında bulunmakta olup kadastrol yola cephesinin bulunmadığı etrafında kısmen yapılaşma olduğu ekilip biçilen tarla vasıflı tarla arazisi olarak kullanılmakta olup üzerinde bir kenarında boydan boya meyvesiz ağaçlar bulunduğu Bakanlar Kurulu'nun 28/02/1983 gün 1983/6122 Sayılı kararında belirtildiği arsa tanımına uymamakta olduğu bildirilmiştir arsa nitelikli taşınmazın boş arsa olduğu arsanın çevresinde 1-2 katlı binalar bulunmaktadır


Adresi: Yeşİlbaşır mahallesi Demiryolu üstü Şarapyolu mevkii Arnavutköy


Yüzölçümü: 14.800,00 m2


Arsa Payı : TAM


İmar Durumu: Bulunmamaktadır


Kıymeti: 1.790.208,00 TL


KDV Oranı:%18


Kaydında ki Şerhler:TC Ziraat Bankası A,Ş 'nın ipoteği bulunmaktadır


1. Satış Günü: 15/04/2015 günü 10.00-10.10 arası

2. Satış Günü: 15/05/2015 günü 10.00-10.10 arası


Satış Yeri: GAZİOSMANPAŞA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE


2 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul İli Arnavutköy İlçe, Yeşilbayır mahallesi Yakup Sokak köşesi mevkiinde 1310 parselde kayıtlı 311.00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın boş arsa olduğu arsanın çevresinde 1-2 katlı binalar bulunmaktadır 


Adresi: Yeşilbayır mahallesi Yakup Sokak köşesi Arnavutköy


Yüzölçümü: 311.00 m2


Arsa Payı: TAM


imar Durumu: Bulunmamaktadır


Kıymeti: 155.500,00 TL


KDV Oranı:%18


Kaydında ki Şerhler: T.C Ziraat Bankası A,Ş'nın ipotek kaydı bulunmaktadır


1. Satış Günü: 15/04/2015 günü 10.10-10.2o arası

2. Satış Günü: 15/05/2015 günü 10.10-10.20 arası


Satış Yeri: GAZİOSMANPAŞA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE 


3 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi Yeşilbayır mahallesi Harmanlık ile Karaca sokağın keşiliği mevkiide kain 1242 parselde kayıtlı 1.345,00 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmazın boş arsa olduğu arsanın bitiş noktasında fabrika binası bulunmaktadır


Adresi : Yeşilbayır mahallesi Harmanlık ile Karaca sokağın keşitiği mevkii Arnavutköy


Yüzölçümü : 1.345,00 m2 


Arsa Payı : TAM ,


İmar Durumu : Bulunmamaktadır


Kıymeti : 538.000,00 TL


KDV Oranı :%18 


Kaydındaki Şerhler : 1-TC Ziraat Bankası A,Ş'nın ipotek kaydı bulunmaktadır

2-A.ıM (712) M2 Mahalde Botaş Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı (Başlama tarihi 06/10/1988) Malik Boru Hatları ile Petrol taşıma A,Ş 'ye irtifak hakkı bulunmaktadır ( Tapu kaydında ki gibidir) 


1. Satış Günü : 15/04/2015 günü 10.20-10.30 arası

2. Satış Günü : 15/05/2015 günü 10.20-1O.4O arası


Satış Yeri : GAZİOSMANPAŞA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞUNDE 


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana İhale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilenj mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/9 Satış sayılı dosya numarasınla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur


İhale dosyası için tıklayın