Artvin'in imar planında son aşamaya gelindi!

Artvin'in imar planında son aşamaya gelindi!

Belediye Meclisi tarafından 1992 yılından bu yan kadar revize edilmemiş olan imar planları güncelleştirilerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yaptırılması için İller Bankasına yetki verildi.Artvin Belediyesi sınırları içerisindeki tüm mahalleler; Kafkasör mevkii de dahil ve Belediye mücavir alan içerisinde kalan Seyitler Köyü (Aydoğan Mahallesi), Şehitlik Köyüne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanacak. Nazım İmar Planı’nın hazırlanması ile birlikte 1992 yılından bugüne kadar kullanılan ve yetersiz olan imar planı yenilenmiş olacak.


 Artvin’in Zemin Etüdü Çalışmaları Sonuçlandı

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe’nin girişimleri sonucu İller Bankası aracılığıyla 25 Eylül 2014’de gerçekleştirilen ihaleyle, Nazım İmar Planı’nın çıkarılabilmesi için gerekli olan jeolojik ve jeoteknik etütlerin hazırlanması işi ihale edilmişti.


Gerçekleştirilen İhale sonucunda Artvin’in İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik çalışmaları,  yaklaşık 134 Adet Sondaj (2.058 m.), 15 Adet Araştırma Çukuru (30 m.), 97 Noktada MASW (Sismik kırılma P dalgası alımı dahil), 22 noktada çok elektrotlu özdirenç etüdü (48 elektrotlu, 1-5 m.), 7 noktada çok elektrotlu özdirenç etüdü (24 elektrotlu, 1-5 m.), 30 noktada mikrotremör çalışması yapılıp sonuçlandı. Bu raporlara istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanma aşamasına geçildi.  Yapılacak imar planlaması sonrasında şehrin planlı, programlı bir şekilde gelişmesi ve büyümesi hedefleniyor.


“Önceliğimiz Şehrin Planlı Ve Programlı Olarak Büyümesi Ve Gelişmesi”

Konuya ilişkin Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe yaptığı açıklamada, Artvin’in büyümesi ve gelişmesi açısından 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının son derece önemli olduğunu dile getirirken, bu imar planıyla şehrin imar haritasının ortaya çıkarılacağını ve imar noktasında yaşanan sıkıntıların son bulacağını belirtti.


Başkan Kocatepe, imar planlarının çıkartılması ve haritaların hazırlanması bu şehir için hayatı bir önem taşıdığını belirterek “Göreve geldiğimizden bu güne kadar önceliğimiz şehrin planlı ve programlı olarak büyümesi ve gelişmesi oldu. Bu noktada önümüze çıkan en önemli sorununda şehrin tam bir imar planının olmamasıydı. Bu sorunu ortadan kaldırmak için şehrin ayrıntılı bir imar planının ortaya konulması gerekliydi. Bizde İller Bankasıyla birlikte görüşüp gerekli girişimlerin ve anlaşmaların ardından bu sorunu çözme aşamasına geldik. Bu aşamada şehrimizin zemin etüdü yapıldı. Sonuçları da göz önünde bulunarak imar planının çizilmesi için İller Bankasına yetki verdik. İmar planı ihalesinin yüzde 50’si İller Bankası tarafından yüzde 50’side Belediyemiz kaynaklarınca karşılanacak. Bu sayede Artvin’in en büyük sorunlarından biride çözülmüş olacak” diye konuştu.Artvin'in Sesi Gazetesi