03 / 07 / 2022

As Türkmen Turizm Emlak Danışmanlık Otomotiv Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


As Türkmen Turizm Emlak Danışmanlık Otomotiv Ticaret Limited Şirketi Fatih'te Ahmet Sarykmuradov tarafından kuruldu.As Türkmen Turizm Emlak Danışmanlık Otomotiv Ticaret Limited Şirketi Fatih'te Ahmet Sarykmuradov tarafından kuruldu.

As Türkmen Turizm Emlak Danışmanlık Otomotiv Ticaret Limited Şirketi konusu:
Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, tatil köyleri, vb. yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, Turistik geziler ve turlar düzenlemek. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek.-Her türlü arazi,arsa,daire, ev, dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek.-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.-Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Yurtiçi ve yurtdışında yönetim hizmetleri yapmak, ve tüm bu alanlarda iştigal eden yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını üstlenmek. Yurt içinde ve yurt dışında özel sektör ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı, hizmetleri vermektir. Her türlü girişimcilik faaliyetlerinde bulunmak. Her türlü teknoloji girişimciliği faaliyetinde bulunmak.Her türlü saha araştırması, anketörlük, müşteri memnuniyeti, data toplama işi yapmak. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.Her türlü otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların, direksiyon, akülerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek.Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek Her türlü oto kiralama işi yapmak..Otomobil sektöründe faaliyet göstermek her marka ve modeldeki araçların tamiri bakımı onarımı iç ve dış bakımı ve yedek parçalarının alım ve satımının ithalatını ve ihracatını yapmak. Otomotiv aksam ve parçaları aksesuarları akümülatörlerin alımı, satımı ithali ihracı ve pazarlaması. İştigal konusu ile ilgili her türlü imalat ithalat ihracat ve satış yapmak,araç almak,kiralamak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak. Belirtilen konulardan başka ilerde şirket için gerekli faydalı işlere girişilmek istendiğinde maksat ve konu genişletilebilir , bu konuda Türk Ticaret Kanunlarının ilgili hükümleri uygulanır.