Asgari alan büyüklüğü yönetmeliği!

Asgari alan büyüklüğü yönetmeliği! Asgari alan büyüklüğü yönetmeliği!

Asgari alan büyüklükleri, Mekansal planlar yapım yönetmeliğinde açıklanıyor. İşte ibadet yerleri, eğitim tesisleri alanı, sosyal ve kültürel tesis alanları, sosyal açık ve yeşil alanlar ve teknik altyapı alanları büyüklükleri..Asgari alan büyüklüğü yönetmeliği!

Mekansal planlar yapım yönetmeliği, fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve şehir düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren mekânsal planların yapımına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.


Asgari alan büyüklükleri, bu yönetmelik kapsamında açıklanıyor. İşte ibadet yerleri, eğitim tesisleri alanı, sosyal ve kültürel tesis alanları, sosyal açık ve yeşil alanlar ve teknik altyapı alanları büyüklükleri..


Asgari alan büyüklüğü..

İbadet yerleri:

Küçük ibadet yeri; 1000 metrekare, 

Orta ibadet yeri; 2500 metrekare, 

Büyük ibadet yeri ve külliyesi; nüfusu 150 bine kadar olan bölgelerde 10 bin, nüfusu 150 bin 1'den fazla olan bölgelerde 15 bin metrekare asgari birim alanına sahip olacak.


Sağlık tesisleri alanı:

Aile Sağlığı Merkezi 750 ila 2 bin metrekare; 

Basamak Sağlık Tesisleri 3 bin metrekare; 

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ünit başına 110 metrekare; 

Doğum ve Çocuk Bakım Evleri, Devlet Hastaneleri, İhtisas / Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, yatak başına 130 metrekare; 

Sağlık Kampüsleri (Şehir Hastaneleri) yatak başına 220 metrekare; asgari birim alanına sahip olacak.


Eğitim tesisleri alanı:

Anaokulu; nüfusu 500 bine kadar olan yerleşim alanlarında 1500 ila 3 bin metrekare ve nüfusu 501 binden fazla olan bölgelerde 2 bin ila 4 bin metrekare, 

İlkokul; 4 bin ila 7 bin metrekare,

Ortaokul; 5 bin ila 9 bin metrekare, 

Gündüzlü Lise; 6 bin ila 10 bin metrekare, 

Yatılı Lise; 10 bin ila 15 bin metrekare, 

Endüstri Meslek Lisesi; 10 bin ila 25 bin metrekare,

Özel Eğitim, Rehabilitasyon ve Rehberlik Merkezleri; 2 bin ila 4 bin metrekare,

Halk Eğitim Merkezi Olgunlaşma Enstitüsü; 3 bin ila 5 bin metrekare asgari alan büyüklüğüne sahip olacak.


Sosyal ve kültürel tesis alanları:

Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı için nüfusu 0 ila 75 bin arasında olan bölgelerde 0,50 m2/kişi; 

nüfusu 75 bin 1 ila 150 bin arasında olan bölgelerde 0,75 m2/kişi, 

nüfusu 150 bin 1'den fazla olan olan bölgelerde 1,00 m2/kişi

standartı ile asgari birim alanı belirlenecek. 


Sosyal açık ve yeşil alanlar:

Sosyal açık ve yeşil alanlar asgari birim alanı için tüm bölgelerde 10.00 metrekare/kişi standartı uygulanacak. (Çocuk bahçesi, park, botanik park, hayvanat bahçesi, mesire yeri, rekreasyon)


Teknik altyapı:

Yol ve otopark hariç teknik altyapı alanı için asgari birim alanı 0,50 m2/kişi standartı ile  belirlenecek. 


Mekansal planlar yapım yönetmeliği tam metni!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com