ASGEP: Asansör ihalelerinde yabancı firmalar ve ürünleri korunuyor!

ASGEP: Asansör ihalelerinde yabancı firmalar ve ürünleri korunuyor!Türkiye genelinde faaliyet gösteren 15 asansör derneğinin, sektörün gidişatını ve koşullarını belirlemek ve bu koşulları iyileştirmek amacıyla kurdukları ASANSÖR SEKTÖREL GELİŞİM PLATFORMU kamu ihalelerinde yabancı marka ve firmaların tercih edildiğini di


Türkiye genelinde faaliyet gösteren 15 asansör derneğinin, sektörün gidişatını ve koşullarını belirlemek ve bu koşulları iyileştirmek amacıyla kurdukları ASANSÖR SEKTÖREL GELİŞİM PLATFORMU olarak kamuoyunun ve ilgililerin dikkatini kamu ihalelerine çekmek istiyoruz.

Kamuda yapılan asansör ihalelerinde yerli firma ve ürünler yerine yabancı firma ve ürünler tercih edilmekte ve ilgili mevzuata rağmen teknik şartnamelere doğrudan bir firmanın ürünü yazılarak adrese teslim ihaleler yapılmaktadır.

Bu tip ihaleler;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa, Başbakanlığın 06.09.2011 tarih ve 28046 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2011/13 no.lu genelgesine, Sayın Başbakanımızın ve Sanayi Bakanımızın beyanlarına uygun değildir.

İhalelerde uyulması gereken rekabet ve verimlilik ilkesini çiğnemektedir.

İstihdamın artırılması ve cari açığın azaltılması için yerli üretimin desteklenmesi gereğini göz ardı etmektedir.

Yerli asansör sanayi; kalitesi, güvenlik standartları, teknik özellikleri ve montaj sonrası hizmetleri ile tüm beklentileri karşılayacak yetkinliğe ve birikime sahiptir.

Tüm ülkelerin kamu alımlarında yerli firmaları tercih ettikleri bilinmekte iken bizdeki bazı kamu idarecilerinin yabancı marka hayranlığını ve tutuculuğunu anlamak mümkün değildir.

Kamu kaynaklarını kullanan tüm idarecilerimizden ve idarelerimizden ilgili mevzuata ve genelgeye uygun davranmalarını istiyoruz.

Kamu alımlarında yerli ürün ve firmaların tercih edilmesine yönelik mevzuat uygulamalarının takip edilerek etkin kılınmasını bekliyoruz.

Kamuoyunu duyarlılığa davet ediyoruz.

ASGEP